Vállalati jelentkezés a Széchenyi István Egyetem által meghirdetett Duális Képzésekre

 

A Széchenyi István Egyetem által indított duális képzésekre az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhet. 

A jelentkezés feltétele, hogy a 2020-as általános felvételi eljárásban érvényes jelentkezése legyen a Széchenyi István Egyetem által meghirdetett alábbi szakok legalább egyikére:

 

ÉPÍTŐMÉRNÖKI BSC MÉRNÖKINFORMATIKUS BSC
GÉPÉSZMÉRNÖKI BSC SZOCIÁLIS MUNKA BA
JÁRMŰMÉRNÖKI BSC TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BSC
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI BSC VILLAMOSMÉRNÖKI BSC
JÁRMŰMÉRNÖKI MSC (ANGOL NYELVEN) MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI BSC 
LOGISZTIKAI MÉRNÖKI BSC GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC

 

Az alábbi űrlap kitöltése szükséges a duális képzésre való jelentkezéshez. Kérjük, hogy az űrlap kitöltésekor ügyeljen arra, hogy azokat a szakokat válassza ki, melyre a 2020-as általános felvételi eljárás során jelentkezett, majd kijelölés után tudja bejelölni a választott céget.

A kitöltés során rangsort állíthat fel a cégekhez való jelentkezésében, így kérjük, ügyeljen arra, hogy úgy állítsa fel a rangsort, ahogyan a jelentkezést szeretné benyújtani.

A jelentkezés során legfeljebb 3 vállalatot jelölhet meg!

Egy céget csak egy helyen jelölhet! (pl. az Audi Hungaria Zrt. nem jelölhető mindhárom helyen)

Ahhoz a céghez kerül felvételre, ahol elsőként lesz sikeres vállalati jelentkezése!

Jelen űrlap kitöltésével nyilatkozom, hogy megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el az alábbi vállalatok adatvédelmi tájékoztatóját:


Vállalati jelentkezési határidő: 2020. április 30.


Kapcsolat: 

Jerkovich Brigitta

osztályvezető
Felvételi és Rendezvényszervezési Osztály
Egyetemi Szolgáltató Központ
Széchenyi István Egyetem
E-mail: jerkovich.brigitta##kukac##sze.hu 

Saját adatok:
Név: * 
Születési hely: * 
Születési idő: * 
Édesanyja neve: * 
Kérem édesanyja leánykori nevét adja meg!
Lakcím:
Irányítószám: * 
Város, falu: * 
Utca, házszám: * 
Elérhetőség:
Telefonszám: * 
Email cím: * 
Középiskola:
Név: * 
Város: * 
Jelentkezés
Válassza ki, a Széchenyi István Egyetem mely szakjára jelentkezett: * 
Melyik céget szeretné megjelölni építőmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 


Melyik céget szeretné megjelölni építőmérnöki bsc szakon 2. helyen?  


Kiválasztott vállalat gazdaságinformatikus szakon: Audi Hungaria Zrt.
Melyik céget szeretné megjelölni gépészmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 

Melyik céget szeretné megjelölni gépészmérnöki bsc szakon 2. helyen?  

Melyik céget szeretné megjelölni gépészmérnöki bsc szakon 3. helyen?  

Melyik céget szeretné megjelölni járműmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 


Melyik céget szeretné megjelölni járműmérnöki bsc szakon 2. helyen?  


Melyik céget szeretné megjelölni járműmérnöki bsc szakon 3. helyen?  


Kiválasztott vállalat Járműmérnöki MSc szakon, angol nyelven: Audi Hungaria Zrt.
Melyik céget szeretné megjelölni közlekedésmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 


Melyik céget szeretné megjelölni közlekedésmérnöki bsc szakon 2. helyen?  


Kiválasztott vállalat logisztikai mérnöki szakon: Green Packaging Kft.
Melyik céget szeretné megjelölni mezőgazdasági mérnöki bsc szakon 1. helyen? * Melyik céget szeretné megjelölni mezőgazdasági mérnöki bsc szakon 2. helyen?  Melyik céget szeretné megjelölni mezőgazdasági mérnöki bsc szakon 3. helyen?  Melyik céget szeretné megjelölni mérnökinformatikus bsc szakon 1. helyen? * Melyik céget szeretné megjelölni mérnökinformatikus bsc szakon 2. helyen?  Melyik céget szeretné megjelölni mérnökinformatikus bsc szakon 3. helyen?  Melyik céget szeretné megjelölni szociális munka ba szakon 1. helyen? * Melyik céget szeretné megjelölni szociális munka ba szakon 2. helyen?  Melyik céget szeretné megjelölni szociális munka ba szakon 3. helyen?  Kiválasztott vállalat turizmus-vendéglátás szakon: Famulus Business Hotel****
Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 
Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 2. helyen?  
Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 3. helyen?  
Önéletrajz, Motivációs levél
Kérem töltse fel fényképes önéletrajzát maximum 2 oldal terjedelemben
Max. méret 250 MB
Kérem töltse fel motivációs levelét maximum 1 oldal terjedelemben.
Max. méret 250 MB
Bizonyítványok
Kérem töltse fel a 3. év végi középiskolai bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 250 MB
Kérem töltse fel a 4. év félévi vagy év végi középiskolai bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 250 MB
Rendelkezik nyelvvizsgával? * 


Nyelv: * 
Nyelvvizsga szintje * 
Kérem töltse fel a nyelvvizsga bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 250 MB
Még egy nyelvvizsgával rendelkezem.  
Nyelv: * 
Nyelvvizsga szintje * 
Kérem töltse fel a nyelvvizsga bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 250 MB
Tanulmányi verseny
Részt vett tanulmányi versenyen? * 


Tanulmányi verseny neve: * 
Elért helyezés: * 
Részt vettem másik tanulmányi versenyen * 


Tanulmányi verseny neve: * 
Elért helyezés: * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (32) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a Széchenyi István Egyetem duális képzésére történő jelentkezés keretében benyújtott felvételi anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat adom az abban meghatározott és annak keretében létrejövő személyes adataim kezeléséhez a felvételi eljárás keretében és sikeres felvételi esetén a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben. * 
Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a Széchenyi István Egyetem a duális képzéssel összefüggésben a fentiekben körülírt személyes adataimat a felvételi eljárás keretében és a képzés időtartama alatt a duális képzésben gyakorlati képzés biztosító Gyakorlóhely részére továbbítsa. Ezáltal hozzájárulásomat adom a fenti személyes adataim Gyakorló hely általi kezeléséhez a duális képzéssel összefüggésben. *