Vállalati jelentkezés a Széchenyi István Egyetem által meghirdetett Duális Képzésekre

 

A Széchenyi István Egyetem által indított duális képzésekre az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhet. 

A jelentkezés feltétele, hogy a 2021-es általános felvételi eljárásban érvényes jelentkezése legyen a Széchenyi István Egyetem által meghirdetett alábbi szakok legalább egyikére:

 

ÉPÍTŐMÉRNÖKI BSC MÉRNÖKINFORMATIKUS BSC
GÉPÉSZMÉRNÖKI BSC SZOCIÁLIS MUNKA BA
JÁRMŰMÉRNÖKI BSC TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BSC
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI BSC VILLAMOSMÉRNÖKI BSC
JÁRMŰMÉRNÖKI MSC (ANGOL NYELVEN) GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC

 

Az alábbi űrlap kitöltése szükséges a duális képzésre való jelentkezéshez. Kérjük, hogy az űrlap kitöltésekor ügyeljen arra, hogy azokat a szakokat válassza ki, melyre a 2021-es általános felvételi eljárás során jelentkezett, majd kijelölés után tudja bejelölni a választott céget.

A kitöltés során rangsort állíthat fel a cégekhez való jelentkezésében, így kérjük, ügyeljen arra, hogy úgy állítsa fel a rangsort, ahogyan a jelentkezést szeretné benyújtani.

A jelentkezés során legfeljebb 3 vállalatot jelölhet meg!

Egy céget csak egy helyen jelölhet! (pl. az Audi Hungaria Zrt. nem jelölhető mindhárom helyen)

Ahhoz a céghez kerül felvételre, ahol elsőként lesz sikeres vállalati jelentkezése!

Jelen űrlap kitöltésével nyilatkozom, hogy megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el az alábbi vállalatok adatvédelmi tájékoztatóját:


Vállalati jelentkezési határidő: 2021. április 30.


Kapcsolat: 

Oláh Gréta

Felvételi és Rendezvényszervezési Osztály
Egyetemi Szolgáltató Központ
Széchenyi István Egyetem
E-mail: olah.greta##kukac##sze.hu 

Saját adatok:
Név: * 
Születési hely: * 
Születési idő: * 
Édesanyja neve: * 
Kérem édesanyja leánykori nevét adja meg!
Lakcím:
Irányítószám: * 
Város, falu: * 
Utca, házszám: * 
Elérhetőség:
Telefonszám: * 
Email cím: * 
Jelentkezés
Válassza ki, a Széchenyi István Egyetem mely szakjára jelentkezett: * 


Középfokú intézmény adatai, melyben jelenleg tanul
Név: * 
Város: * 
Lezárt egyetemi (Bsc) tanulmányok
Felsőfokú intézmény neve * 
Felsőfokú intézmény városa * 
Végzettség * 
Oklevél száma  
Oklevél kiállításának dátuma  
Melyik céget szeretné megjelölni építőmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 


Melyik céget szeretné megjelölni építőmérnöki bsc szakon 2. helyen?  


Kiválasztott vállalat gazdaságinformatikus szakon: Audi Hungaria Zrt.
Melyik céget szeretné megjelölni gépészmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 
Melyik céget szeretné megjelölni gépészmérnöki bsc szakon 2. helyen?  
Melyik céget szeretné megjelölni gépészmérnöki bsc szakon 3. helyen?  
Melyik céget szeretné megjelölni járműmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 


Melyik céget szeretné megjelölni járműmérnöki bsc szakon 2. helyen?  


Melyik céget szeretné megjelölni járműmérnöki bsc szakon 3. helyen?  


Kiválasztott vállalat Járműmérnöki MSc szakon, angol nyelven: Audi Hungaria Zrt.
Melyik céget szeretné megjelölni közlekedésmérnöki bsc szakon 1. helyen? * Melyik céget szeretné megjelölni közlekedésmérnöki bsc szakon 2. helyen?  Melyik céget szeretné megjelölni közlekedésmérnöki bsc szakon 3. helyen?  Kiválasztott vállalat Mérnökinformatikus BSc szakon: Audi Hungaria Zrt.
Melyik céget szeretné megjelölni szociális munka ba szakon 1. helyen? * 


Melyik céget szeretné megjelölni szociális munka ba szakon 2. helyen? * 


Kiválasztott vállalat turizmus-vendéglátás szakon: Famulus Business Hotel****
Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 1. helyen? * 
Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 2. helyen?  
Melyik céget szeretné megjelölni villamosmérnöki bsc szakon 3. helyen?  
Önéletrajz, Motivációs levél
Kérem töltse fel fényképes önéletrajzát maximum 2 oldal terjedelemben
Max. méret 250 MB
Kérem töltse fel motivációs levelét maximum 1 oldal terjedelemben.
Max. méret 250 MB
Bizonyítványok
Kérem töltse fel a 3. év végi középiskolai bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 250 MB
Kérem töltse fel a 4. év félévi vagy év végi középiskolai bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 250 MB
Dokumentumok feltöltése
magyar nyelvű önéletrajz
Max. méret 250 MB
angol nyelvű önéletrajz
Max. méret 250 MB
magyar nyelvű motivációs levél
Max. méret 250 MB
angol nyelvű motivációs levél
Max. méret 250 MB
Leckekönyv (másolat vagy online formátum)
Max. méret 250 MB
Államvizsga eredményeit igazoló dokumentum
Max. méret 250 MB
oklevél feltöltése (magyar és angol nyelven)
Max. méret 250 MB
technikusi bizonyítvány (amennyiben van)
Max. méret 250 MB
Rendelkezik nyelvvizsgával? * 


Nyelv: * 
Nyelvvizsga szintje * 
Kérem töltse fel a nyelvvizsga bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 250 MB
Még egy nyelvvizsgával rendelkezem.  
Nyelv: * 
Nyelvvizsga szintje * 
Kérem töltse fel a nyelvvizsga bizonyítványát scannelt formában.
Max. méret 250 MB
Tanulmányi verseny
Részt vett tanulmányi versenyen? * 


Tanulmányi verseny neve: * 
Elért helyezés: * 
Részt vettem másik tanulmányi versenyen * 


Tanulmányi verseny neve: * 
Elért helyezés: * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Kijelentem, hogy az Audi Hungaria Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam és tudomásul vettem. A tájékoztató az oldal tetején található leírásban található. * 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (32) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a Széchenyi István Egyetem duális képzésére történő jelentkezés keretében benyújtott felvételi anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat adom az abban meghatározott és annak keretében létrejövő személyes adataim kezeléséhez a felvételi eljárás keretében és sikeres felvételi esetén a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben. * 
Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a Széchenyi István Egyetem a duális képzéssel összefüggésben a fentiekben körülírt személyes adataimat a felvételi eljárás keretében és a képzés időtartama alatt a duális képzésben gyakorlati képzés biztosító Gyakorlóhely részére továbbítsa. Ezáltal hozzájárulásomat adom a fenti személyes adataim Gyakorló hely általi kezeléséhez a duális képzéssel összefüggésben. * 

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!