Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Karmester MA

Művészeti Kar - MUK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Karmester [fúvós zenekari karnagy]

támogatott

4

M

N

K

Karmester [fúvós zenekari karnagy]

950 000 Ft

4

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés, zenekarvezetés, kórusvezetés szakiránya, továbbá az előadó-művészet alapképzési szak klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés, fúvószenekari karnagy és a hangszertanár, kamaraművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer) szakok.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. az előadó-művészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya.
  2. a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Minimális kreditek száma, melyből a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább az alábbi kredittel rendelkezzen:

  • A zeneművészet elméleti, történeti háttere, 30 kredit;
  • Karmesteri előadó-művészet vagy annak kapcsolódó specifikus elméleti ismeretek,10 kredit.

A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


Felvételi

A jelentkezőknek főtárgy felvételi vizsgán, továbbá elméleti és zongora tudásszint felmérésen kell bizonyítaniuk alkalmasságukat. A felvételi követelmények a kar honlapján (muk.sze.hu) és a felvi.hu oldalán egyaránt elérhetők. A felvételi vizsgák időpontjairól a kar honlapján tájékozódhatnak a jelentkezők.

A gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást. (9025 Győr, Kossuth u. 5., tel.: (96) 329–735, e-mail: struhar@sze.hu)


 A képzésről

A képzés célja olyan fúvóskarnagyok képzése, akik megfelelő zenei képzés birtokában képesek a magyar és egyetemes zenei kultúra – ezen belül elsősorban a fúvószenekari kultúra – szolgálatára és terjesztésére. Tájékozottak a fúvóskari művészet repertoárjában, ennek gyakorlati alkalmazási módozataiban. A zenekari művészet különböző ágazatainak ismeretében képesek új együttesek létrehozására és különböző típusú zenekarok irányítására.

Kiművelt elméleti és hangszeres képességeiket egyéni jelleggel alkalmazzák a fúvószenekari művészet területén, a zenei élet különböző intézményeiben kezdeményező szerepet töltenek be. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Elhelyezkedés

  •  Professzionális fúvószenekarok karmestereként, amatőr együttesek művészeti vezetőjeként.
  •  A szakirányon végzettek a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt tudnak venni csoportos zenei teljesítmények létrehozásában, annak irányítójaként.

Kimeneti követelmények

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató