Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Környezetgazdálkodási agármérnöki

támogatott

4

M

N

K

Környezetgazdálkodási agármérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Környezetgazdálkodási agármérnöki

támogatott

4

M

L

K

Környezetgazdálkodási agármérnöki

500 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: 

  1. az agrár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a vadgazda mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari, gépészmérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, a környezettan alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. és 2. pontban meghatározott alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági-gazdálkodási ismeretek és műszaki ismeretek területeiről az alábbiak szerint:

  • természettudományos és -mérnöki ismeretek legalább 15 kredit;
  • mezőgazdasági, agrár-gazdasági és humán ismeretek legalább 15 kredit;
  • szakmai ismeretek (agrár-környezetgazdálkodási, környezet és természetvédelmi, környezetfejlesztési ismeretek) legalább 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt ismeretkörökből legalább 60 kredittel rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni."

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM


A képzésről
Olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett ter- mészettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a me- zőgazdaság és a környezet széles értelmű kapcsolatrendszerének figyelem- bevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére, vala- mint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


Továbbtanulás
Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.


Elhelyezkedés
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: önálló, környezetszemléle- tű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására, fejlesztésére, agrár és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására, megfelelő gyakorlat megszerzése után a regionális és határokon átnyúló agrár és környezeti konfliktusok kezelésére, megoldási ja- vaslatok kidolgozására és kivitelezésre, agro-ökológiai potenciál különböző léptékű felmérésére és fenntartható kezelésére a térségi, települési és birtok szintű tervezési folyamatokban, természetes biológiai alapú környezetvédel- mi technológiák tervezésére,fejlesztésére, kivitelezésére és ellenőrzésére, vállalatok környezetirányítási rendszerének tervezésére, települési környezet- gazdálkodási, hulladékgazdálkodási feladatok tervezésére, irányítására, az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok térségi, települési és birtok szintű adaptációjára, tervezésére, valamint szaktanácsadásra, ellenőrzésre.


Nyelvvizsgakövetelmény

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!