Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Közlekedésmérnöki MSc

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar - ÉÉKK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Közlekedésmérnöki

támogatott

4

M

N

K

Közlekedésmérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Közlekedésmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Közlekedésmérnöki

500 000 Ft

4

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)

Csak keresztfélévben indul!


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a közlekedésmérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: a műszaki képzési területről a járműmérnöki, a logisztika mérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, az építőmérnöki, a könnyűipari mérnöki és a jármű-üzemmérnöki, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus alapképzési szak.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A jármű-üzemmérnöki alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével - a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

  • természettudományi ismeretek (matematika, kémia és anyagismeret, mechanika, hő- és áramlástan, elektrotechnika) területén 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területén 10 kredit;
  • szakspecifikus ismeretek (járművek felépítése, elemei és működése, közlekedési ismeretek, technológiák, infrastruktúra, gazdaságtan, informatika, járműirányítás) területén 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A jármű-üzemmérnöki alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, áramlástan) 10 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek 2 kredit;
  • szakspecifikus ismeretek (közlekedési ismeretek, technológiák, infrastruktúra, közlekedésgazdaságtan, informatika, közlekedésirányítás) 48 kredit.

A mesterképzési oklevél megszerzésének feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési kérelem


A képzésről

A mesterszak az alapszakon elsajátított ismeretekre alapozva bővíti az elméleti ismereteket, felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is. A BSc szakhoz képest mélyebb műszaki ismereteket ad, több informatikát tartalmaz, a korszerű közlekedéstervezési módszerek részletesebb megismerését és begyakorlását teszi lehetővé.


Elhelyezkedés

Lehetséges munkaadók: a közlekedés fejlesztésével foglalkozó kutatóhelyek, tervezőirodák, vasúti, személyszállítási és városi közlekedési vállalatok, valamint egyéb, közlekedési feladatokkal rendelkező hatóságok és szervezetek. Jellemző pozíciók: fejlesztő, tervező, operatív és vezetői irányító mérnöki munkakörök.


Specializációk

Nappali:

  • Közlekedésmodellezési

Levelező:

  • Közlekedésmodellezési

Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.