Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Közösségi és civil tanulmányok MA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Közösségi és civil tanulmányok

támogatott

4

M

N

K

Közösségi és civil tanulmányok

400 000 Ft

4

M

L

A

Közösségi és civil tanulmányok

támogatott

4

M

L

K

Közösségi és civil tanulmányok

400 000 Ft

4

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, az államtudományi képzési területről az igazgatás szervező, a közigazgatás szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretkörökből. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési kérelem


A szakmáról

A szak keretében olyan szakemberek képzése valósul meg, akik okleveles közösségi és civil fejlesztő szakemberként a közösségi munka és a civil élet területein fogják tevékenységüket folytatni. 

A szakra széles körből várjuk a jelentkezéseket, nemcsak a társadalomtudományok területéről. Elsődlegesen olyan hallgatóknak ajánljuk képzésünket, akik

 • érdeklődnek a társadalom, illetve különböző közösségek működése iránt, 
 • nyitottak a különböző társadalmi problémákra,
 • szeretnék segíteni e problémák hatékonyabb kezelését és megoldását az érintett emberek aktivitásának növelésével, helyi közösségek fejlesztésével, 
 • és hisznek abban, hogy mindig van lehetőség a változásra, változtatásra, fejlődésre.

A képzésről

A szak célja olyan reflektív és konstruktív szakemberek képzése, akik képesek a helyi közösségek és/vagy a civil, nonprofit szervezetek fejlesztéséhez és fejlődéséhez hozzájáruló komplex tevékenység folytatására.

A szak két területet ötvöz, a képzés fókuszában 

 • egyrészt a közösségi munka, közösségfejlesztés, közösségi beavatkozás,
 • másrészt a civil társadalom, civil/nonprofit szervezetek működése, működtetése, illetve a társadalmi aktivitás/részvétel áll.

A képzés során partnerségi alapon működő oktatást valósítunk meg, odafigyelünk a szakra járó hallgatók igényeire, hozott tapasztalataikra építkezünk, észrevételeiket, visszajelzéseiket figyelembe vesszük a képzés alakítása során.


Elhelyezkedés

A szakon végzett hallgatók mind alkalmazotti státusz, mind vezetői pozíciók betöltésére alkalmassá válnak. 

Elhelyezkedési lehetőségek széles spektrumon mozognak: a lehetséges munkaadók sorában elsősorban a köz-, illetve a civil/nonprofit szférában működő szervezeteket, munkáltatókat találjuk, mint pl. 

 • önkormányzatokat, 
 • civil szervezeteket (egyesületeket, alapítványokat), 
 • nonprofit vállalkozásokat, szociális szövetkezeteket,
 • jóléti-szociális ellátásokat nyújtó intézményeket, 
 • közművelődési intézményeket, 
 • forráselosztással, pályázatokkal foglalkozó hazai és nemzetközi szervezeteket.

A szakon végzett hallgatóknak lehetőségük van tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is. 


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

 • A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott 120 óra közösségi és civil projektmunkában való közvetlen részvétel, a képző intézmény által szervezett vagy jóváhagyott program alapján. A gyakorlatnak részét képezik továbbá a kutatási szemináriumok, a gyakorlatokhoz kapcsolódó feldolgozó szemináriumok, a szakmával való találkozások is.