Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Kulturális mediáció MA

APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGIAI, HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR – AK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Kulturális mediáció

támogatott

4

M

N

K

Kulturális mediáció

375 000 Ft

4

M

L

A

Kulturális mediáció

támogatott

4

M

L

K

Kulturális mediáció

375 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló az 1993. LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, az ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros, a kulturális antropológia alapképzési szak, valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: 

  1. a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területek szakjai;
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

  • bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek;
  • kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
  • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;
  • gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A kulturális mediáció MA szak professzionális kultúraközvetítő szakembereket képez. Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles kulturális mediátor, Cultural Mediator. 

Hallgatóink megtanulják a kultúraközvetítés módjait, felismerik a kulturális- és művészeti értékeket, tudást szereznek ezek menedzselésére. Képesek társadalmi csoportok közötti közvetítésre, érdekképviseletre. Közművelődés minden intézményében, szervezetében megállják a helyüket, tevékenyen részt vesznek nemzeti és európai értékeink megőrzésében. Tanulmányaik során sok kulturális élménnyel, kutatási tapasztalatokkal – hazai és külföldi terepmunka, kulturális programokban való részvétel – is gazdagodnak.


A képzésről

A Kulturális Mediáció MA szakunk 2011/2012. 2. félévtől indult levelező tagozaton. A szak térségi vonzása jelentős. A kurzusokon felkészült, tapasztalt és lelkiismeretes kollégák oktatnak. A terepre kihelyezett kultúrakutató szemináriumok, csoportos tanulmányutak kedveltek. Mesterszakunk jól működik, a hallgatóink sikeresek (TDK; pályázatok, publikációk). Hallgatóink kutatási tapasztalatokat szerezhetnek, hazai és külföldi terepmunkán, tudományos diákköri, szakkollégiumi munkában vehetnek részt. A képzés gyakorlatorientált, így számos intézmény életébe és munkájába betekintést nyernek. Ösztöndíjra, illetve továbbtanulásra (Doktori képzés) is van lehetőségük.


Elhelyezkedés

A mesterszakunk piacképes diplomát biztosít. Mivel közművelődési szakember hiány van, a szakunkon végzett hallgatók el tudnak helyezkedni magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeiben. Emellett a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi szervezetekben. Lehetőségük van helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban való részvételre. Volt hallgatóink többsége közművelődésben, vagy nonprofit szervezetnél dolgozik.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő négy hetes, 160 óra időtartamú, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat. A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és szervezetek, valamint bármely települési önkormányzat, egyházi, nonprofit és civil szervezet, amennyiben kulturális tevékenységet is folytat, és amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, továbbá a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel.