Marketing MSc (magyar és angol nyelven)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Marketing (magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Marketing (magyar nyelven)

350 000 Ft

4

M

N

A

Marketing (angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Marketing (angol nyelven)

400 000 Ft

4

M

L

A

Marketing (magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Marketing (magyar nyelven)

350 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei:  a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak

Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 30 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) (8-12 kredit)
  • elméleti-közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet)  (8-12 kredit)
  • üzleti szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) (10-14 kredit)

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek az európai, ázsiai és amerikai marketinges szemléletmódokkal. Arra törekszünk, hogy mindezt ne csak elveiben, hanem az alkalmazásokban, így a vállalati rendszerek működésében és működtetésében, a gazdálkodás különböző fázisaiban, a marketingstratégia megalkotásában, a turizmus és a szolgáltatások marketingproblémáinak megoldásában is alkalmazni tudják. Lehetőséget adunk arra, hogy a pályázati, tárgyalási, információs rendszerek terén, valamint a marketingkommunikációs és prezentációs technikákban is jártasságot szerezzenek.

A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszéki kutatásokba, ahol közvetlen ismereteket szerezhetnek az elmélet gyakorlati területre való adaptálásáról.

 

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink képesek a gazdálkodó szervezetek marketing feladatainak önálló megoldására, a szakterületeknek megfelelő döntések előkészítésére, az egyes funkcionális területek munkájának irányítására, szervezésére. Mind multinacionális vállalatoknál, mind kisebb cégeknél elhelyezkedhetnek, sőt, tanácsadó, piackutató, marketingkommunikációs cégek is várják a fiatalokat. Akinek erre indíttatása van, önálló vállalkozásba is kezdhet.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Angol nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy egy másik nyelvből középfokú (B2), a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga vagy felsőfokú (C1) komplex általános nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.