Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mechatronikai mérnöki MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Mechatronikai mérnöki

támogatott

4

M

N

K

Mechatronikai mérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Mechatronikai mérnöki

támogatott

4

M

L

K

Mechatronikai mérnöki

500 000 Ft

4

 

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: 

  1. a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, a hivatásos repülőgép-vezetői, a gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus, az agrár képzési területről mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika) területéről 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (gazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány, pszichológia) területéről 10 kredit;
  • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, mechatronikai ismeretekből villamosságtan, informatika, anyagtudomány és -technológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján - az 1. pontban meghatározott alapképzési szakon diplomával rendelkező legalább 40 kredittel [ezen belül gépészeti ismeretekből legalább 10 kredit, villamosságtani ismeretekből legalább 10 kredit, informatikai ismeretekből legalább 10 kredit, mechatronikai (irányítástechnika) ismeretekből legalább 10 kredit], - a 2. pontban meghatározott alapképzési oklevéllel rendelkező legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A modern hazai iparban stratégiai kérdés, hogy rendelkezésre álljanak olyan kiváló felkészültségű mérnökök, akik a mechatronika szakterületére jellemző (gépészeti, elektronikai, automatizálási, informatikai) komplex ismeretek birtokában vannak. A mechatronikai termékek és rendszerek felhasználására (gyártására, üzemeltetésére, tervezésére és kutatására) való törekvés napjainkban jól érzékelhető, mindinkább erősödő folyamat.


 A képzésről

A berendezések automatizáltsági fokának és működési megbízhatóságának növelése, a komplexitásra, miniatürizálásra való törekvés megkívánja magasan képzett, önálló tervező munkára is képes mérnökök meglétét. A mechatronikai mérnök feladatkörébe e szakterületen belül a mechatronikai eszközök és rendszerek tervezése, fejlesztése és gyártása tartozik. A mechatronikai mérnök MSc képzésünk erre a feladatra készíti fel hallgatóinkat.


Elhelyezkedés

A mechatronikai mérnök szakképzettségének megfelelő foglalkoztatottsági területek: a komplex műszaki berendezések fejlesztésében, tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, rendszerintegrációjában érdekelt iparvállalatok és kutatási intézmények, valamint a szolgáltatási szférában tevékenykedő (mechanikai, villamos és kommunikáció-technikai berendezések felügyeletével, karbantartásával foglalkozó), vállalkozások.

A Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetéhez tartozó Nyugat-Dunántúl, és ezen belül Győr térségében kiemelkedő húzóágazat a mechatronikai mérnökök egyik fő munkaadójaként számításba vehető járműipar.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.