Ménesgazda FOSZK

Érettségi követelmény:

bármelyik két érettségi tárgy 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

F

N

A

Ménesgazda

támogatott

4

F

N

K

Ménesgazda

190 000 Ft

4

F

L

A

Ménesgazda

támogatott

4

F

L

K

Ménesgazda

190 000 Ft

4

 

A képzésről

Olyan sokoldalú lovas szakemberek képzése a cél, akik képesek nagyobb lovas létesítmények, ménesek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Irányítják a tenyésztési munkát, párosítási terveket dolgoznak ki, koordinálják a telep életét, ismerve a minőségi tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, biztosítják a korszerű és piacképes lótartás feltételeit, valamint részt vesznek a lovak kiképzésében, tenyész-szemlékre, vizsgákra történő felkészítésében. Ismerik a lovak legfontosabb hasznosítási irányait, a ló- és lovassportok főbb szabályait, lényegét. Adott esetben részt vesznek lovas rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi ismeretek és informatikai tudás birtokában részt vesznek a létesítmény gazdasági életének irányításában, valamint az admi- nisztratív munkában.

 

Továbbtanulás

Egyetemünkön a felsőfokú szakképzés sikeres elvégzését követően az alábbi alapképzési szakokon folytathatóak a tanulmányok: Állattenyésztő mérnöki BSc, Mezőgazdasági mérnöki BSc


Elhelyezkedés

A végzett szakemberek elhelyezkedhetnek lovas vállalkozásoknál, tenyésze- tekben, ménesekben, lovas iskoláknál, lovas szervezeteknél és betölthetnek telepvezető, lótenyésztési ágazatvezető, ménesvezető, lovasiskola-vezető munkaköröket.