Mérnökinformatikus MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Mérnökinformatikus

támogatott

4

M

N

K

Mérnökinformatikus

400 000 Ft

4

M

L

A

Mérnökinformatikus

támogatott

4

M

L

K

Mérnökinformatikus

400 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak oklevele: mérnökinformatikus alapképzési szak.

Ha más szakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 80 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományi ismeretek (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika) (20 kredit)
  • számítógép ismerete (elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok) (15 kredit)
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány) (15 kredit)
  • információs rendszerek ismeretek (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései) (15 kredit)
  • számításelméleti és programozási ismeretek (számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia ) (15 kredit)

A felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 40 kredittel rendelkezz. A hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az első két félévben kell pótolnod.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, továbbá tanulmányaik PhD-képzés keretében való folytatására.

Végzett hallgatóink képesek lesznek az informatikai rendszerek, szoftver rendszerek alapvetően mérnöki megközelítésben történő tervezésére, fejlesztésére, összeállítására, integrálására, szervezésére, valamint működtetésére.

A képzés hangsúlyos szakmai területei: elméleti alapok informatikai irányultsággal (diszkrét matematika, nyelvek és fordítóprogramok, kódelmélet, algoritmuselmélet, formális módszerek, számításelmélet, mesterséges intelligencia), valós idejű, illetve biztonságkritikus számítógéprendszerek, programozáselmélet, szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés, adatbányászás, szoftver-minőségbiztosítás, elosztott rendszerek, Internet-technológia és Web-technológia, szoftverfejlesztés Web-felületen, vállalati és vezetői információs rendszerek, információs folyamatok adattárházak szervezése.


Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink olyan területeken helyezkedhetnek el sikeresen, ahol szoftver rendszerek fejlesztése, ill. alkalmazói informatikai rendszerek felhasználása, integrálása, üzemeltetése, testre szabása a feladat. Emellett kutatási, felsőoktatási pályát is választhat a végzett hallgató, utóbbihoz az egyetemünk által kínált PhD-képzés lehetősége kapcsolódik szorosan. Néhány lehetséges betölthető pozíció: fejlesztőmérnök, rendszergazda, rendszertervező, programtervező, rendszerszervező, termékmenedzser. Ezzel a diplomával kezdetben a vállalati hierarchia alsó és középső szintjén érhető el vezetői beosztás. A nálunk végzettek jellemzően az alábbi vállalatoknál helyezkedtek el: IBM, T-Com, SAP, Szintézis, Pentatrade, további kutató-fejlesztő és szoftverfejlesztő vállalatok.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)