Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mérnökinformatikus MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Mérnökinformatikus
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Mérnökinformatikus
(angol nyelven)

500 000 Ft

4

M

L

A

Mérnökinformatikus

támogatott

4

M

L

K

Mérnökinformatikus

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mérnökinformatikus alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

 1. a gazdaságinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak
 2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. és 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén - a 1. pont szerinti üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével - a mesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:

 • természettudományi ismeretek (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika) területén 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 15 kredit;
 • számításelméleti és programozási ismeretek számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia területéről 15 kredit;
 • számítógép ismerete (elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok) területéről 15 kredit;
 • információs rendszerek ismeretei (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • természettudományi alapismeretek (analízis, algebra, diszkrét matematika) 15 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek 5 kredit,
 • számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10 kredit,
 • informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek, mesterséges intelligencia) 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A mesterképzésre jelentkezett hallgatók az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek elsajátítását követően képessé válnak újinformatikai rendszerek és eszközök tervezésére, a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére. A képzés alatt elmélyülhetnek informatikai fókuszú kutatási feladatokban, belekóstolhatnak kutatásfejlesztési projektmunkákba, ahol olyan készségek elsajátítására nyílik lehetőségük, amelyek bemenetként szolgálnak PhD képzési területre.

Az alapvető szakmai törzsanyagon túl speciális informatikai témák elméleti tárgyalásával is mélyebben foglalkozunk. Ilyenek a számítási intelligencia módszerek, a virtuális eszköztervezés megoldások, az interfésztechnológia, a párhuzamos programozás alapvető koncepciói, kihívásai, buktatói. A megfelelő képességekkel, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és kutatási ambícióval rendelkező hallgatók részt vehetnek a tanszékeken folyó kutatói, kutatás-fejlesztési munkákban, tudományoseredményeiket publikálhatják, illetve szakmai fórumokon is bemutathatják.


 A képzésről

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, továbbá tanulmányaik PhD-képzés keretében való folytatására.

Végzett hallgatóink képesek lesznek az informatikai rendszerek, szoftver rendszerek alapvetően mérnöki megközelítésben történő tervezésére, fejlesztésére, összeállítására, integrálására, szervezésére, valamint működtetésére.


Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink olyan területeken helyezkedhetnek el sikeresen, ahol szoftver rendszerek fejlesztése, ill. alkalmazói informatikai rendszerek felhasználása, integrálása, üzemeltetése, testre szabása a feladat. Emellett kutatási, felsőoktatási pályát is választhat a végzett hallgató, utóbbihoz az egyetemünk által kínált PhD-képzés lehetősége kapcsolódik szorosan. Néhány lehetséges betölthető pozíció: fejlesztőmérnök, rendszergazda, rendszertervező, programtervező, rendszerszervező, termékmenedzser. Ezzel a diplomával kezdetben a vállalati hierarchia alsó és középső szintjén érhető el vezetői beosztás. A nálunk végzettek jellemzően az alábbi vállalatoknál helyezkedtek el: IBM, T-Com, SAP, Szintézis, Pentatrade, további kutató-fejlesztő és szoftverfejlesztő vállalatok.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

 • Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét.