Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mezőgazdasági biotechnológus MSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Mezőgazdasági biotechnológus

támogatott

4

M

N

K

Mezőgazdasági biotechnológus

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a biológia, a természetvédelmi mérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: 

  1. az agrár képzési területről az erdőmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a biomérnöki szakok.
  2. azok az alapképzési vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. és 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

  • természettudományi ismeretek 30-50 kredit;
  • mezőgazdasági és műszaki ismeretek 24-34 kredit;
  • gazdasági és társadalomtudományi ismeretek 6-12 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A szakot a mezőgazdasági biotechnológia növénytudományhoz kapcsolódó területe iránt érdeklődő, alapszakot végzett hallgatóknak ajánljuk. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a biológia, a természetvédelmi mérnöki, a kertészmérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak. Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: az agrár képzési területről az erdőmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a biomérnöki szakok, továbbá azok az alapképzési vagy mesterképzési szakok.


 A képzésről

A képzés célja olyan okleveles mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik felkészültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és transzgénikus nemesítés, a növényi szaporításbiológia területén, valamint ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolájában.


Elhelyezkedés

A frissen végzettek a megszerzett ismeretek birtokában akár a felső vezetés stratégiai partnereként támogatják különféle szervezetek munkaerő-gazdálkodását. Tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. A szakon végzett hallgatók többsége vállalati HR területen helyezkedik el multinacionális cégeknél vagy a kkv szektorban, kisebb része pedig a közigazgatásban vagy rendvédelmi szervek HR részlegénél dolgozik. Mások tanácsadóként segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, vagy a szervezeteket működési céljaik megvalósításában. A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, legalább négy hét időtartamú gyakorlat.