Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

támogatott

7

A

N

K

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

325 000 Ft

7

A

L

A

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

támogatott

7

A

L

K

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

325 000 Ft

7

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, horvát, szlovén, ukrán) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy digitális kultúra vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek, elektronika alapjai, környezetvédelmi alapismeretek, élelmiszer-ipari műveletek és gépek, famegmunkálás alapjai, vízgazdálkodási alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, gépgyártás- technológiai ismeretek, hajózás technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, mechatronikai ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Mezőgazdasági és élelmiszermérnöki gépészmérnöki BSc szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik műszaki, természettudományi, alkalmazott biológiai, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban alkalmazott a gépészeti, műszaki és technológiai berendezések fejlesztési részfeladatainak megoldására, a termelés és gépüzemeltetés irányítási feladatainak végrehajtására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (MSc) történő folytatásához. Külön ki kell emelni, hogy képesek a térinformatikára (pl.: műholdakra) alapozott precíziós technológiák fejlesztésére és üzemeltetésére.


A képzésről

A képzés során szorosan együttműködünk a Széchenyi Egyetem gépészmérnök képzésével: az alapozó műszaki tárgyak (mechanika, anyagismeret, műszaki rajz, elektronika stb.) Győrben egy tanéven keresztül, az ottani műszaki szakokon tanuló hallgatókkal közösen kerülnek leoktatásra. A szaktantárgyak kiterjednek a növénytermesztés ás állattenyésztés, valamint az élelmiszeripari ismertek elsajátítására. A képzés során számos intézményi (hetesi, gépi munkavégző és vezetői gyakorlatok) és egy féléven át tartó külsős szakmai gyakorlatra kerül sor.


Elhelyezkedés

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki végzettséggel rendelkezők elsősorban a mezőgazdasági termelést, feldolgozást, szolgáltatást, kereskedelmet folytató vállalatoknál, vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni, illetve önállóan tudnak vállalkozni. Végzett hallgatóink nagy számban helyezkednek el különböző integrátor, ill. és gépkereskedő cégeknél középvezetői beosztásba. Ugyanakkor számos olyan lehetőség is kínálkozik, amely nem feltétlenül agrárműszaki végzettséget, de műszaki végzettséget feltétlenül igénylő álláshely. Jelenleg ez a szak (műszaki végzettség) az egyik legkeresettebb a munkaerő piacon.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat három részből álló, féléves időtartamú (tizenkettő-tizenöt hét) gyakorlat, amelynek részei

  • a szakmai alapképzéshez kapcsolódó legalább egy hét időtartamú gyakorlati képzés, szakmai tanulmányút,
  • a szakmai alapozó képzéshez kapcsolódó legalább négy hét gépi munkavégző gyakorlat,
  • a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó legalább hat hét szakmai-vezetői gyakorlat.