Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mezőgazdasági FOSZK

ALBERT KÁZMÉR MOSONMAGYARÓVÁRI KAR – AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

F

N

A

Mezőgazdasági

támogatott

4

F

N

K

Mezőgazdasági

200 000 Ft

4

F

L

A

Mezőgazdasági

támogatott

4

F

L

K

Mezőgazdasági

200 000 Ft

4

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

Bármely két érettségi vizsgatárgy

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Mezőgazdasági szakon. (Hamarosan)


A szakmáról

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak kidolgozásában; tervezik, szervezik és irányítják a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkáját, a termék-előállítás folyamatát, a feldolgozást, értékesítést, közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a pénzügyi döntés-előkészítésben.


A képzésről

A képzés a mezőgazdasági termelés alapismereteit nyújtja. Az elméleti kérdések mellett főleg gyakorlati problémák megoldásához ad alapképzettséget. Ezt segítik a képzés során beiktatott szakmai tárgyak, amelyek között termelő egységeknél teljesített gyakorlatok találhatók. Az egyes termesztési folyamatok alapismeretei a szakmai gyakorlatok segítségével közvetlenül sajátíthatók el. A képzés során mind növénytermesztési, mind pedig általános állattenyésztési ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség. A megszerzett ismeretek elegendő alapot biztosítanak a mezőgazdasági termelési folyamatok szervezéséhez, fejlesztéséhez.


Elhelyezkedés

A képzettség leginkább kis- és középüzemekben, de ettől eltérően, igény szerint, a legtöbb mezőgazdasági jellegű intézményben, testületben, üzemben, vagy mezőgazdasági jellegű egyéni vállalkozásnál lehetőséget biztosít elhelyezkedésre, ahol a mezőgazdasági termelés folyamatában szervezésre, fejlesztésre van szükség. A képzés adott munkahelyen szerezett tapasztalatok után akár magasabb szintű irányítás betöltéséhez megfelelő alapismereteket biztosít. Az átfogó mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos tananyag elsajátítása és a gyakorlatok teljesítése a növénytermesztés, az állattenyésztés és mezőgazdasági termékfeldolgozás folyamatában egyaránt lehetőséget biztosít elhelyezkedésre.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat:

  • A gyakorlati képzés megszervezhető a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, tovább egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél. A gyakorlatok mind a növénytermesztés, mind pedig az állattenyésztés területén korszerű ismeretek megszerzését kívánják biztosítani.