Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

támogatott

4

M

N

K

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

támogatott

4

M

L

K

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a kertészmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. az agrár képzési területről a tájrendező és kertépítő mérnöki, az élelmiszermérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a földmérő és földrendező mérnöki, az erdőmérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a gépészmérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vízügyi üzemeltetési mérnöki, a természettudomány képzési területről a földtudományi, a környezettan alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a műszaki és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint:

  • természettudományi ismeretek legalább 10 kredit,
  • mezőgazdasági ismeretek legalább 20 kredit,
  • műszaki és szakigazgatási ismeretek legalább 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A növényorvosok a növényvédelmi terület legmagasabb szinten képzett tagjai, akik magasfokú ismeretekkel rendelkeznek a növények károsítóiról és az ellenük alkalmazható eljárásokról. Növényvédelmi szaktanácsadóként felelősséget vállalnak a növényvédelmi tevékenység helyes kivitelezéséért. A szántóföldi, illetve kertészeti területen gazdálkodókkal szoros együttműködésben irányítják a növénytermelési és növényvédelmi tevékenységet, ezáltal befolyással vannak a gazdálkodók környezettudatos szemléletének kialakítására az egészséges élelmiszerek előállításának érdekében.


 A képzésről

A mesterképzés célja olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek hatásmechanizmusát, munka- és élelmiszerhigiénés, valamint munkavédelmi előírásait. Tisztában vannak az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával kapcsolatos rendszabályokkal és ismerik azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi, műszaki és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Alkalmasak a tudományos, doktori és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.


Elhelyezkedés

Önálló növényvédelmi szaktanácsadást folytathatnak. Alkalmasak hatósági, növényvédelmi karantén védekezés irányító feladatainak ellátására, környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására, pályázati tevékenység menedzselésére, valamint kutatási feladatok megvalósítására. Az elhelyezkedésre az államigazgatásban és a gyakorlatban is lehetőségük van. Részt vehetnek a növényvédelem területén szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátásában, hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A négy hetes, 160 órás szakmai gyakorlat / 5 kredit / teljesítését a normál felvételi eljárásban felvett hallgatók a második félév vége után, a kereszt félévben felvettek pedig a harmadik félév után kezdhetik el.