Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Műszaki menedzser MSc

AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar - AHJK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Műszaki menedzser

támogatott

4

M

N

K

Műszaki menedzser

500 000 Ft

4

M

L

A

Műszaki menedzser

támogatott

4

M

L

K

Műszaki menedzser

500 000 Ft

4

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 50 kreditből:

  • természettudomány ismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia) területéről 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, minőségbiztosítás, környezetmenedzsment, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány területéről) 10 kredit;
  • szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási és jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai, menedzsment és a gazdálkodási szakterületekről) területéről 20 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

Ön már rendelkezik felsőfokú végzettséggel és valószínűleg van már vállalati gyakorlata is. Munkája során szervezeti csoport tagjaként dolgozik, vagy ilyen csoport vezetését kell ellátnia. Valószínűleg szembesült már azzal, hogy szakmai ismeretei nem elegendőek komplex műszaki-gazdasági problémák átlátásához, vezetői eredményessége javításához. Jó lenne, ha integráltan tudná kezelni a bonyolult döntési helyzeteket: megfelelően, egységben értékelni az egyes felmerülő szempontokat. A műszaki menedzser mesterszak erre készíti fel önt: a műszaki végzettségűeknek megfelelő szervezeti és gazdasági tudást, a gazdasági területről érkezőknek az eredményes vezetői munkához szükséges műszaki ismereteket kínálja. Célunk, hogy sikeres menedzseri pályára készítsük fel hallgatóinkat.


 A képzésről

A képzés 4 félévből áll, amely idő alatt a hallgatóink műszaki, gazdasági és vezetői ismereteket egyaránt tanulnak. A kötelező tárgyak mellett lehetőség van 19 szabadon választható tantárgyból kialakítani az egyéni érdeklődésnek megfelelő tantárgyi programot. A képzés utolsó két félévében magas kreditpont értékben támogatjuk a diplomamunka készítését, amellyel párhuzamosan nem kell tanórát látogatni. A képzés során hallgatóinknak lehetőségük van külföldi résztanulmányok végzésére az Európai Unió „Erasmus+” programjának keretében.

A képzést minden félévben indítjuk nappali és levelező oktatási formában.


Elhelyezkedés

Hallgatóink általában már rendelkeznek munkahellyel: a legkülönbözőbb szakmai területekről érkeznek hozzánk. Képzettségük elsősorban szervezeti előmenetelüket támogatja menedzseri, szervezeti vezetői funkciókban. A munkaerőpiacon hallgatóink sikeresen pályáznak meg vezetői állásokat az alapképzettségüknek és gyakorlatuknak megfelelő területeken. A mester fokozató műszaki menedzser diploma és megfelelő vezetői gyakorlat alapján a későbbiekben sikeresen módosíthatják szakmai életútjukat univerzális menedzserként megjelenve a munkaerőpiacon. 

Természetesen lehetőség van egyetemünkön PhD tanulmányok megkezdésére is.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.