Növényorvosi MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Növényorvosi

támogatott

4

M

N

K

Növényorvosi

500 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, az erdőmérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. az agrár képzési területről a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki, természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, műszaki képzési területről a vegyészmérnöki alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. pontban meghatározott hallgatónak a korábbi tanulmányaiból növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem, műszaki ismeretek, gazdasági ismeretek témakörökből elismerhető legyen legalább 60 kredit.

A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhat legfeljebb további 24 kreditet, - az előzőekben felsorolt ismeretkörökben - amelyeket a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan megszerezhet. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

 

A képzésről

Olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények termeszté- sével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításá- val és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, munka- és élelmiszerhigiénés, valamint munkavédelmi előírásait, azok környezeti és hu- mán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az agrártudomány területén, a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Cél továbbá a tudományos, doktori és szakirányú továbbkép- zésben történő részvételre.

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: növényi kártevők, illetve kór- okozók diagnosztizálására, az ellenük való hatékony védekezés megterve- zésére, kivitelezésére, vezetésére, az államigazgatásban és a gyakorlatban hatósági, növényvédelmi karantén védekezés irányító feladatainak ellátására, üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására, járványok és gradá- ciók előrejelzésére a kártétel létrejöttének megelőzésére, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerésére. növény-egészségügyi feladatok ellátására, hatások elemzésére, zárlati károsítók elleni karantén védekezés lefolytatására, környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására és megvalósítására, új növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére, a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazására, ökológiai védekezésre, integrált növényvédelem megvalósítására, az agrár- tudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, pályázati tevékenység menedzselésére, termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási feladatok megvalósítására, környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére.

Nyelvvizsgakövetelmény

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!