Pontszámításhoz kiegészítő leírás

I. Tanulmányi pontok (hozott pontok), max. 200 pont:

 • Öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv, valamint egy legalább két évig tanult természettudományos tárgy, vagy két legalább egy évig tanult természettudományos tárgy utolsó két év végi érdemjegyeinek összegét kettővel meg kell szorozni – maximum 100 pont. Amennyiben a jelentkezőnek a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett – a jelentkező választása szerint – egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni.
 • Az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni – maximum 100 pont. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett tantárgyi érettségi vizsga mindenképpen középszintűnek minősül, eredményeit az alábbiak szerint alakítják át pontokká:
    • Jeles (5) - 100 pont
    • Jó (4) - 79 pont
    • Közepes (3) - 59 pont
    • Elégséges (2) - 39 pont

II. Érettségi pontok (szerzett pontok), max. 200 pont:

Két érettségi vizsgatárgyból (mely a felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül a jelentkező számára a legkedvezőbb!!!) az érettségi vizsgán elért százalékos eredmények alapján kerül kiszámításra (ahány százalék, annyi pont, pl. 89%=89 pont).

A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett tantárgyi érettségi vizsga mindenképpen középszintűnek minősül, eredményeit az alábbiak szerint alakítják át pontokká:

 • Jeles (5) - 100 pont
 • Jó (4) - 79 pont
 • Közepes (3) - 59 pont
 • Elégséges (2) - 39 pont