Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Programtervező informatikus - angol nyelven

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Programtervező informatikus (angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Programtervező informatikus (angol nyelven)

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a programtervező informatikus, a mérnökinformatikus, a gazdaságinformatikus alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az 1. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • matematika és számítástudomány (analízis, algebra, diszkrét matematika, algoritmuselmélet, valószínűségszámítás, statisztika) 30 kredit;
  • számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10 kredit;
  • informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek) 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • matematika és számítástudomány területéről 30 kredit,
  • informatika területéről 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányokból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


 A képzésről

A programtervező informatikus MSc képzés a matematika és az informatika határterületén kínál professzionális szintű elméleti és gyakorlati programozói ismereteket. A képzés három fő szakterületet ölel fel: kötelező és választható tárgyak révén a matematikai modellezés, szimuláció és optimalizáció, az adattudomány és mesterséges intelligencia, valamint a szuperszámítógépek (HPC) haladó témaköreiben mélyülhetnek el a hallgatók. A szak a következő lépés lehet azon BSc fokozattal rendelkező felvételizők karrier útján, akik alapképzésüket az informatika területén végezték, vagy tanulmányaik során megfelelő mélységű matematikai, számítástudományi, programozási, informatikai szakmai ismeretre tettek szert.


Elhelyezkedés

A képzés során a hallgatók felkészítést kapnak arra, hogy a digitális iparban vagy nemzetközi kutatás-fejlesztési szervezetekben lássanak el informatikai feladatokat, például szoftverfejlesztőként, AI specialistaként, cloud engineerként, modellezőként, elemzőként, kutatóként. Az elhelyezkedést és a karriertervezést támogatja a szakmai gyakorlat, valamint a két féléves diplomamunka kurzus is, melyek keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik ipari partnereinknél vagy nemzetközi projektekben értékes szakmai tapasztalatot szerezni. A kutatói, akadémiai pálya is nyitva áll végzett hallgatóink előtt, akik az egyetemünk által kínált PhD-képzésen tovább folytathatják informatikai tanulmányaikat.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató