Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Regionális és környezeti gazdaságtan
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Regionális és környezeti gazdaságtan
(magyar nyelven)

400 000 Ft

4

M

N

A

Regionális és környezeti gazdaságtan
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Regionális és környezeti gazdaságtan
(angol nyelven)

400 000 Ft

4

M

L

A

Regionális és környezeti gazdaságtan
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Regionális és környezeti gazdaságtan
(magyar nyelven)

400 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá az agrár képzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a geográfus, környezettan alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • közgazdasági és gazdálkodástudományi ismeretek (mikroökönómia, makroökonómia, világ- és nemzetközi gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezés tudományi tárgyak, marketing, üzleti kommunikáció) területéről legalább 20 kredit;
  • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 20 kredit;
  • természet- és társadalomtudományi látókörbővítő ismeretek (filozófia, szociológia, politikatudomány, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, földtudományok) területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM


A képzésről

A mesterszak a gazdaság és a társadalom térbeli szerveződésének elemzésével, tervezésével és menedzselésével foglalkozik, a leghaladóbb elméletek és módszerek alapján. A képzés kiemelt figyelmet fordít a jövőt alakító tényezők, tendenciák (pl. városok jelentőségének növekedése, autonóm járművek megjelenése, innovatív városmenedzsment megközelítések, üzleti modellek) területi és környezeti-fenntarthatósági hatásainak vizsgálatára. A kis létszámú évfolyamoknak köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a vezető oktatók elméleti és alkalmazott kutatási projektjeibe való bekapcsolódásra, ezáltal tudásuk gyarapítására és elmélyítésére, valamint szakmai kapcsolataik építésére. A végzett hallgatók tanulmányaikat a Széchenyi István Egyetem Regionális- és gazdaságtudományi Doktori Iskolájában folytathatják.


Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink elsősorban gazdaság- és területfejlesztési szervezeteknél, állami szervezeteknél (minisztériumok, közintézmények, közszolgáltatók), felsőoktatási intézmények menedzsmentjében, városi és települési önkormányzatoknál, azok fejlesztési és gazdasági szervezeteinél, kamaráknál, nonprofit szervezeteknél helyezkedhetnek el, de vállalatoknál is sikerrel találhatnak munkát (pl. projektmenedzserként).


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Angol nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy egy másik nyelvből középfokú (B2), a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga vagy felsőfokú (C1) komplex általános nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!