Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Regionális és környezeti gazdaságtan
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Regionális és környezeti gazdaságtan
(magyar nyelven)

400 000 Ft

4

M

N

A

Regionális és környezeti gazdaságtan
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Regionális és környezeti gazdaságtan
(angol nyelven)

400 000 Ft

4

M

L

A

Regionális és környezeti gazdaságtan
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Regionális és környezeti gazdaságtan
(magyar nyelven)

400 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Az oktatási helyszíne Győr.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá az agrár képzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a geográfus, környezettan alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  • Azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • közgazdasági és gazdálkodástudományi ismeretek (mikroökönómia, makroökonómia, világ- és nemzetközi gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezés tudományi tárgyak, marketing, üzleti kommunikáció) területéről legalább 20 kredit;
  • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 20 kredit;
  • természet- és társadalomtudományi látókörbővítő ismeretek (filozófia, szociológia, politikatudomány, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, földtudományok) területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A szak a terület- és településfejlesztés szakemberutánpótlásának biztosítását célozza. A képzett szakemberek egy település vagy terület jövőjének alakításáért felelnek, különböző települési és területi fejlesztési terveket, programokat készítenek. Ezek célja az általános gazdasági-társadalmi fejlődés komplex szemléletű, rendszerszintű kezelése. A tervezésen túl ezek a szakemberek a megvalósító munka során a fejlesztési pályázatok előkészítését, a fejlesztési projektek lebonyolítását végzik. Mindezt szakunk a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság szempontjából közelíti meg.


 A képzésről

A négy félév alatt, nappali vagy levelező formában, magyar vagy angol nyelven elvégezhető mesterszakunk „okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon” végzettséget ad. Képzésünk során a közgazdaságtudomány, a környezettudományok és a regionális tudomány komplex ismeretrendszerét adjuk át, tehát olyan hallgatóknak ajánljuk, akik tudásukat, eddigi végzettségüket más irányú ismeretekkel is ki akarják egészíteni, s érdekli őket a gazdasági-társadalmi és környezeti folyamatok komplexitása. Szakunk a gazdaság és a társadalom térbeli szerveződésének elemzésével, tervezésével és menedzselésével foglalkozik, a leghaladóbb elméletek és módszerek alapján. Kiemelt figyelmet fordít a jövőt alakító tényezők, tendenciák (pl. városok jelentőségének növekedése, autonóm járművek megjelenése, smart cities, innovatív városmenedzsment megközelítések, üzleti modellek) területi és környezeti-fenntarthatósági hatásainak vizsgálatára. A kis létszámú évfolyamoknak köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a vezető oktatók elméleti és alkalmazott kutatási projektjeibe való bekapcsolódásra, ezáltal tudásuk gyarapítására és elmélyítésére, valamint szakmai kapcsolataik építésére.


Elhelyezkedés

A szak által nyújtott ismeretekre leginkább a település- és területfejlesztési szakma különböző szintű intézményeiben tartanak igényt. Ezek elsősorban a települési és megyei önkormányzatok, de mellettük számos országos intézmény, minisztériumok, háttérintézmények foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de európai uniós szinten is van működő intézményrendszer. Számos magánvállalkozás is létezik, különösen a területi és települési tervek, programok készítésére. Ugyancsak győri székhellyel az érdeklődő hallgatók számára lehetőség van a doktori (PhD) fokozat megszerzésére is a mester fokozatú tanulmányok befejezése után. Ez magában foglalja a hazai vagy nemzetközi tudományos pálya lehetőségét is.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató