Rekreáció MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Rekreáció

támogatott

4

M

N

K

Rekreáció

350 000 Ft

4

M

L

A

Rekreáció

támogatott

4

M

L

K

Rekreáció

350 000 Ft

4


 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: A sporttudomány képzési terület alapképzési szakjai és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti testkulturális felsőoktatás szakjai.

 

Azon szakok oklevelei esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismerése szükséges, Kreditelismerési kérelmet kell benyújtanod. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:

  • sporttudomány területéről 10 kredit,
  • egészségtudomány területéről 10 kredit,
  • neveléstudomány és pszichológia területéről 15 kredit,
  • társadalomtudományok (szociológiai tudományok, gazdálkodás és szervezés-tudományok, média és kommunikációs tudományok) területéről 15 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

Olyan szakemberek képez az egyetem, akik az egyéneket segítik a szabadidő konstruktív eltöltésében, kikapcsolódásban, aktív pihenésben, pozitív élményekben a mozgásos cselekvéseken keresztül.