Rekreáció MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Rekreáció

támogatott

4

M

N

K

Rekreáció

380 000 Ft

4

M

L

A

Rekreáció

támogatott

4

M

L

K

Rekreáció

380 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sporttudomány képzési terület alapképzési szakjai és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti testkulturális felsőoktatás szakjai

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: a gazdaságtudományok képzési területről a turizmus-vendéglátás, az egészségtudományi képzési területről a gyógytornász alapképzési szak

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről, melyből a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen:

  • sporttudomány területéről 10 kredit,
  • egészségtudomány területéről 10 kredit,
  • neveléstudomány és pszichológia területéről 15 kredit,
  • társadalomtudományok (szociológiai tudományok, gazdálkodás és szervezés-tudományok, média és kommunikációs tudományok) területéről 15 kredit.

A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A képzésről

A szak a célja olyan szakemberek képzése, akik az egyéneket és a társadalmi csoportokat segítik a szabadidő konstruktív eltöltésében, a kikapcsolódásban, az aktív pihenésben, a pozitív élmények megszerzésében a mozgásos cselekvéseken keresztül. Hallgatóink a képzés végére felkészültek lesznek a különböző típusú sport-, szabadidő-és egészségközpontú intézmények, szállodák fizikai aktivitással kapcsolatos munkafeladatainak irányítására és végzésére, a sporttal és a turizmussal kapcsolatos vállalkozások indítására.
Végzett hallgatóink rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a szakmájukkal kapcsolatos problémákat tudományos alapossággal vizsgálják és kutassák, ismereteiket mind elméletben, mind gyakorlatban átadják.

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!