Sörfőző mester szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Sörfőző mester szakmérnök

280.000.-Ft

4

10

Mosonmagyaróvár

agrár

Megnevezés (engedélyszám: Sörfőző mester szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, FNYF/721-5/2022

Tudományterület:agrár képzési terület

Felvételi követelmények: Agrár képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél vagy vegyészmérnöki vagy biomérnöki alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél.

Egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetén további feltétel vegyészmérnöki vagy biomérnöki mesterképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sörfőző mester szakmérnök

 

 

Szakmai kompetenciák:

 

Tudás:

A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:

 • a sörfőzés kisüzemi és nagyüzemi technológiája,
 • a sörfőzéssel összefüggő gazdasági, szervezési és marketing ismeretek,
 • a szakterülettel összefüggő biokémiai, biotechnológiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gépészeti, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyag,

a résztvevők elsajátítják a nyersanyag optimális kiválasztását és kezelését, a különböző sörök készítésének technológiai folyamatait, gazdasági jellegű feladatok optimalizálását és a hatékony piackutatási és marketing technikák felhasználását a termékértékesítésben.

Képességek:

 • a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására,
 • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
 • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
 • önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 • integrált ismeretek alkalmazására az értékelés területén,
 • állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására,
 • a képzés eredményes befejezését követően a hallgatók komplex módon képesek áttekintetni és irányítani a sörfőző vállalkozások tevékenységét, és képessé válnak a sörfőzéshez kapcsolódó különböző termelésvezetési, szervezési, vállalkozásirányítási, szakigazgatási és gazdasági munkakörök betöltésére.

 

Attitűd:

 • kreativitás, rugalmasság,
 • kreativitás, rugalmasság,
 • probléma felismerő és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • tanulási készség és jó memória,
 • széles műveltség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

 

Autonómia és felelősség:

A végzett hallgatók alkalmassá válnak a megszerzett tudásuk révén

 • a sörgyártó vállalkozások technológiai tervezésében, üzemeltetésében, az egyes funkcionális részterületek (termelésirányítás, logisztika, marketing) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldására;
 • a folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • az összetett, többféle vizsgálati módszer összekapcsolásával megvalósuló elemzési folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására, figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozására és munkájukba való adaptálásra.

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Sörtechnológia ismeretkör/ismeretek: 66 kredit

 • A sörfőzés műveletei 7 kredit
 • A sörfőzés technológiája I. 7 kredit
 • A sörfőzés technológiája II. 7 kredit
 • A sörfőzés technológiája III. 6 kredit
 • Kisüzemi sörfőzés 4 kredit
 • Kémiai sörminőség-vizsgálat 4 kredit
 • Sörfőzés mikrobiológiai minősége 4 kredit
 • Üzemtelepítés és környezetvédelem 4 kredit
 • Sörtörténet 4 kredit
 • Sörkultúra 4 kredit
 • Érzékszervi minősítés 6 kredit
 • Különleges és innovatív sörtermékek 5 kredit
 • Válaszható tantárgy (Kollektív marketing, vagy Fogyasztóvédelem, vagy Piackutatás, vagy Erjesztési biotechnológia, vagy Sör és gasztronómia) 4 kredit

 

Sörgazdasági ismeretkör/ismeretek: 23 kredit

 • Sörkereskedelem 4 kredit
 • Sörmarketing I. 5 kredit
 • Sörmarketing II. 5 kredit
 • Vállalkozás-menedzsment 4 kredit
 • Jogi és adózási alapismeretek 5 kredit

 

Tanulmányi szemlék és beszámolók: 21 kredit

 • Tanulmányi szemle és beszámoló I. 7 kredit
 • Tanulmányi szemle és beszámoló II. 7 kredit
 • Tanulmányi szemle és beszámoló III. 7 kredit
 •  

A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit

 

 

A SÖRFŐZŐ MESTER SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

Levelező tagozat

 

A kötelező tantárgyak listája

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

Kar/tanszék

 

1. félév

 

 

 

 

1.

A sörfőzés műveletei

7

21

f

MÉK Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

2.

A sörfőzés technológiája I.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

3.

Sörfőzés mikrobiológiai minősége

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

4.

Sörtörténet

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

5.

Tanulmányi szemle és beszámoló I.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

Összesen

29

87

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

6.

A sörfőzés technológiája II.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

7.

Sörkultúra

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

8.

Sörmarketing I.

5

15

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

9.

Kémiai sörminőség-vizsgálat

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

10.

Üzemtelepítés és környezetvédelem

4

12

f

AHJK - Környezetmérnök Tanszék (MÉK - Alkalmazott Fenntarthatósági Tanszék 2022. augusztus 1-től)

11.

Tanulmányi szemle és beszámoló II.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

Összesen

31

93

 

 

 

3. félév

 

 

 

 

12.

A sörfőzés technológiája III.

6

18

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

13.

Érzékszervi minősítés

6

18

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

14.

Kisüzemi sörfőzés

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

15.

Különleges és innovatív sörtermékek

5

15

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

16.

Sörmarketing II.

5

15

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

17.

Tanulmányi szemle és beszámoló III.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

Összesen

33

99

 

 

 

4. félév

 

 

 

 

18.

Választható tárgy

4

12

f

 

19.

Sörkereskedelem

4

12

f

MÉK Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

20.

Vállalkozás-menedzsment

4

12

f

MÉK Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

21.

Jogi és adózási alapismeretek

5

15

f

DFK-Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék

22.

Szakdolgozat

10

30

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

Összesen

27

81

 

 

 

Szak kreditek összesen

120

360

 

 

 

 

 

 

 

 

Választható tantárgyak

 

 

Kollektív marketing

4

12

 f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

 

Fogyasztóvédelem

4

12

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

 

Piackutatás

4

12

 f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

 

Erjesztési biotechnológia

4

12

 f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

 

Sör és gasztronómia

4

12

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A diploma kiadásának feltétele:

A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)

A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó:Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email:sulyne.mate.anita@sze.hu

 

Szakfelelős: Hanczné Dr. Lakatos Erika

 

Képzés kezdete:202. szeptember 01.

Jelentkezési határidő:2022. augusztus 31.

 

 

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT

 

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

 

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. 

Kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

 

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre is : sulyne.mate.anita@sze.hu 

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz, utalási bizonylat

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.(10 fő)

 

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!