Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

M

N

A

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

támogatott

4

M

N

K

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

325 000 Ft

4

M

L

A

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

támogatott

4

M

L

K

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

325 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási alapképzési szak

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, az igazságügyi igazgatás, a nemzetközi igazgatás, a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a szociális munka, a szociálpedagógia, a társadalmi tanulmányok, a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, az informatika képzési területről a gazdaságinformatikus, az orvos- és egészségtudományi képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

 

A képzésről

A versenyszektorban és a közszférában egyaránt biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alap és mesterképzésben szerzett diploma. Hallgatóink megismerhetik a munkajogi, társadalombiztosítási, szociális jogi szabályokat, közgazdasági és pszichológiai ismeretekre tehetnek szert, betekintést nyernek az Európai Bíróság munkaügyi és szociális esetjogába, alapvető ismereteket szereznek a nemzetközi és európai munkajog területén, s idegen nyelvi ismereteiket is bővíthetik. A szak elvégzése után egyrészt a közigazgatásban kínálkoznak stabilnak mondható lehetőségek a társadalombiztosítási szerveknél, önkormányzatoknál, másrészt a versenyszféra is jelentős felvevőpiac lehet friss diplomásaink számára pl. munkaügyi ügyintéző, HR-referens munkakörben. Képzésünket ajánljuk azok számára, akik szeretnének emberekkel foglalkozni, akiket érdekelnek a munkajogi szabályok, akik változatos feladatokra vágynak.  

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.


Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!