Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - DFK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

M

N

A

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

támogatott

4

M

N

K

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

325 000 Ft

4

M

L

A

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

támogatott

4

M

L

K

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

325 000 Ft

4

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási alapképzési szak. 

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, az igazságügyi igazgatás, a nemzetközi igazgatás, a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a szociális munka, a szociálpedagógia, a társadalmi tanulmányok, a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, az informatika képzési területről a gazdaságinformatikus, az orvos- és egészségtudományi képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak. 
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek. 

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A képzés a személyügyi, HR, munkaügyi és szociális (társadalombiztosítási) területeken képez jogi és igazgatási ismeretekkel felvértezett szakértőket. A képzésre azokat várjuk, akik e területen dolgoznak, illetve e területeken képzelik el a későbbi szakmai pályafutásukat.


 A képzésről

A szak a humán ismeretekre, jogi, közigazgatási, közgazdasági megközelítésre épít, e körben kínálja a tárgyak széles spektrumát, kitekintéssel az európai és nemzetközi munkaügyi gyakorlatra is. Jelentős munkajogi megalapozás után kerül sor a szaktárgyak ismereteinek elsajátítására, ez képessé teszi a végzett hallgatókat arra, hogy vezetői döntéstámogató, vagy önálló döntéshozó pozícióban dolgozhassanak a szakterületen.


Elhelyezkedés

Munkaügyi szakemberekre a kis-, közép- és nagyvállalatok, multinacionális cégek is igényt tartanak, emellett a közigazgatás (kormányhivatalok, önkormányzatok) is jelentős felvevő bázisa az itt végzett hallgatóknak.


Specializációk

Nappali:

  • Munkaügyi kapcsolatok

Levelező:

  • Munkaügyi kapcsolatok

Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat három-hat hetes időtartamú, a versenyszféra vagy a közszféra olyan intézményeiben, szervezeteiben végzett szakmai munka, ahol a munkaügyi kapcsolatok, valamint a társadalombiztosítási specializációkhoz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazására kerül sor.