Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Szerkezet-építőmérnöki MSc

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar - ÉÉKK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

szerkezet-építőmérnöki

támogatott

3

M

N

K

szerkezet-építőmérnöki

500 000 Ft

3

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőmérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:

  • természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) terültéről 25 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
  • általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;
  • szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek (tartók statikája, véges elemek módszere, hidak, épületszerkezetek, épületfizika, építőanyagok, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek, öszvérszerkezetek, geotechnika, építési projektek szervezése) területéről 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szakon a KKK-47. által megfogalmazott célok és kompetenciák elérése a minőségi oktatással és korszerű számonkérési és értékelési eljárással, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában foglalt minőségbiztosítással történik.

A mesterképzésben végzettek bonyolult és speciális mérnöki építmények tervezésére felkészült szakemberek, akik az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos szerkezet-építőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátását végzik.


 A képzésről

A szakon végzett hallgatók a szakmai élet széles területén, a tervezéstől a kutatásig, a szakértéstől az építésvezetésig, vagy a hatósági ellenőrig tudnak elhelyezkedni. Ezért a tanulási motivációs rendszer kialakításában a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a már kialakult orientációjú hallgató nyitott maradjon a többi szakmai terület felé. Mivel napjainkban az egyetemi oktatói lét törvényszerűen beszűküléssel jár a kutatói-tervezői területen, ezért kiemelten kezeljük a gyakorlati élet kiválóságainak bevonását az oktatásba. Az ipari kollégákat úgy választjuk ki, hogy a személyiségük önmagukban bizonyíték legyen az olyan attitűdökre, mint az “életen át tartó tanulás”, vagy “szaktudás és látókör folyamatos szélesítése”.

A szakon a lexikális tudást előtérbe helyező “szakképzés” helyét egyre inkább az “agyképzés” paradigmájával kívánjuk felváltani. Abból kell kiindulnunk, hogy a korszerű “okos” eszközök birtokában a hallgatónak a magas szintű szakmai tájékozódó képességét kell fejlesztenünk. Oktatási eszköztárunkban a számítógépes eszközöknek, módszereken és eljárásoknak kiemelt szerepe van. Ez a tény átformálja a “tudás” fogalmát is: előtérbe kerül a gépi eljárásokban megjelenő módszerek elméleti háttere, azaz az alapvető elméleti tudás, és háttérbe szorul a lexikális ismeret. Ez utóbbi nem azt jelenti, hogy nincs rá szükség, hanem azt, hogy a megszerzésében elfogadjuk az “okos” eszközök használatát.


Elhelyezkedés

Az elhelyezkedési lehetőségek köre az ingatlan szakmát is érinti. A szakemberek számára az értékbecslés, 3D ingatlan-nyilvántartás, épület-auditálás, ingatlanfejlesztés, ingatlangazdálkodás és forgalmazás területein nyílik számos munkalehetőség.


Specializációk

Nappali:

  • Szerkezet-építőmérnöki, Tartószerkezetek

Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató