Szerkezet-építőmérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

szerkezet-építőmérnöki

támogatott

3

M

N

K

szerkezet-építőmérnöki

450 000 Ft

3

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőmérnöki alapképzési szak.

Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 80 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) terültéről 25 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
  • általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;
  • szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek (tartók statikája, véges elemek módszere, hidak, épületszerkezetek, épületfizika, építőanyagok, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek, öszvérszerkezetek, geotechnika, építési projektek szervezése) területéről 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittelrendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel pár- huzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A „Kreditelismerési kérelem”nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

 

Nyelvvizsga

Egy angol nyelvű középfokú (B2) komplex vagy egy élő idegen nyelvből (nem angol) középfokú (B2) komplex nyelvvizsga és egy angol alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga.