Szociális és ifjúsági munka (szociális munka) FOKSZ

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi tárgy

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

F

N

A

Szociális és ifjúsági munka 

támogatott

4

F

N

K

Szociális és ifjúsági munka 

150 000 Ft

4

A képzésről

Egyetemünkön nagy hagyománya van a szociális képzéseknek, amikhez nem csak komoly könyvtári háttér, de a gyakorlati helyek széles köre is rendelkezésre áll. Az elméleti képzésben az egyetem magas szinten minősített oktatói mellett kiváló gyakorlati szakemberek tanítanak. Szociális képzéseinken hagyományosan kis létszámú csoportokkal dolgozunk, ezáltal is támogatjuk hallgatóink személyes fejlődési céljainak megvalósítását. Lehetőség van arra is, hogy a hallgatók az egyéni és csoportos gyakorlataik során saját kezdeményezéseket próbáljanak ki.

A végzett szakemberek a diplomás szociális munkások közvetlen irányítása mellett dolgoznak. Munkájuk során elengedhetetlen a jó együttműködő készség, a nyitottság, rugalmasság. A feladataik végzése során nehéz sorsú, valamely szempontból hátrányos helyzetben lévő emberekkel dolgoznak, amely munkához az empátia nélkülözhetetlen, a legjobb megoldások megtalálásához pedig határozottság, széles körű látásmód is szükséges.

 A gyakorlati képzés elemei közé tartoznak a kiscsoportos tantárgy, melyek a szakmai képességeket fejlesztik, az 1-3. félév gyakorlatai, melyeket különböző szakmai intézményekben kell teljesíteni, valamint a 4. félév tisztán gyakorlati időszaka. Ez utóbbi igény esetén a hallgató lakóhelyének közelében is megszervezhető. Minden gyakorlaton tereptanár közvetlen irányításával dolgoznak a hallgatók, melyek során saját kezdeményezésekkel élhetnek, kipróbálhatják saját elképzeléseiket. Rendszeres tanulmányi kirándulásokkal is bővítjük hallgatóink ismereteit, hazai és külföldi intézményekbe egyaránt ellátogatunk.

Mindezeket felül, hallgatóink részt vehetnek a tanszék és partnerei pályázati támogatással megvalósuló programjaiban, valamint alapítványi támogatást kaphatnak konferenciákon, tanulmányi kirándulásokon való részvételhez.

Továbbtanulási lehetőség

A végzett hallgatóknak lehetőségük van tanulmányaikat egyetemünk Szociális munka alapszakán, majd az erre épülő Közösségi és civil tanulmányok mesterszakon folytatni.

Elhelyezkedés

A végzettséggel a szociális szolgáltatások teljes területén munkát lehet vállalni, például: gyermekjóléti, családsegítő szolgálatoknál, napközbeni vagy bentlakásos intézményekben, melyek gyerekeket, időst, fogyatékossággal élő, hajléktalan vagy szenvedélybeteg embereket látnak el.

A szociális ellátások szaktörvényei meghatározzák, hogy milyen intézményekben milyen munkakörök láthatóak el a végzettséggel, diplomás szakember irányítása alatt. A munkakörökhöz általában egyaránt tartoznak közvetlenül emberekkel végzett és adminisztratív feladatok is.