Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság) MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

L

A

Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság)

támogatott

2

M

L

K

Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság)

400 000 Ft

2

M

L

A

Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság)

támogatott

4

M

L

K

Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság)

400 000 Ft

4

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az agrár képzési terület bármely alapképzési szakja.

Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A Kreditelismerési kérelem online érhető el.

A motivációs beszélgetés változatlan időpontban kerül megtartásra: 2021. május 06. – 07.

A képzésről

A képzés célja olyan szakemberek - agrár-mérnöktanárok - képzése, akik versenyképes tudás birtokában átlátják a mezőgazdaság lényeges területeit, kellő elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy ezt a közoktatásban (szakképző iskolák és technikumok), valamint az iskolarendszeren kívüli képzőhelyeken tovább tudják adni tudásukat, tapasztalataikat. A tanulmányok során mind a mezőgazdasági szaktantárgyak, mind pedig a pedagógiai tantárgyak elsajátítása lehetővé válik. A Szak előnye, hogy mindezen ismeretek egy oktatási rendszerben szerezhetők meg.

Képzési formák előmeneteltől, képzettségtől függően:

  • 2 féléves MSc. képzés - levelező tagozaton
  • 3 féléves MSc. képzés - levelező tagozaton
  • 4 féléves MSc. képzés - levelező tagozaton
  • 10 féléves osztatlan képzés - nappali és levelező tagozaton

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A mérnöktanár szakon szerzett diplomával a szakképző iskolákban és technikumokban lehet tanárként elhelyezkedni, mivel a végzettség a szakmai (agrár) tárgyak középiskolai tanítására jogosít fel. A diplomával továbbá olyan állások is betölthetők, melyek ellátásához pedagógiai – pszichológiai ismeretekre van szükség.

Nyelvvizsgakövetelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári vagy beás nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga szükséges.

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!