Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság) MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

L

A

Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság)

támogatott

2

M

L

K

Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság)

390 000 Ft

2

M

L

A

Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság)

támogatott

4

M

L

K

Tanári (agrármérnöktanár - mezőgazdaság)

390 000 Ft

4

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az agrár képzési terület bármely alapképzési szakja.

Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A Kreditelismerési kérelem online érhető el.

A motivációs beszélgetés változatlan időpontban kerül megtartásra: 2020. május 18. – 22.

A motivációs beszélgetés telefonon történik. A beszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezőket e-mailben értesítjük. Az önéletrajz beküldése a felvétel feltétele.

A képzésről

Az agrár mérnöktanár szak, mint mesterképzés szorosan kapcsolódik az agrár képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az OKJ szakmacsoport- jaival. Az agrár mérnöktanár képzés az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai elméleti oktatás szervezésére, vezetésére valamint oktatási tevékenységre való felkészítés, amely kiterjed az elméleti tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások, valamint a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tangazdasági) gyakorlatok megszervezésére. A képzés felkészít a neveléstudományi és a szakterületi doktori képzésekre, valamint a kutató-fejlesztő munkára is.

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

Szakközépiskolákban, szakképző iskolákban, Egyéb szakképzési intézményekben, Mezőgazdasági cégeknél trénerként, illetve olyan szakmai területen, ahol a munkaerő képzésével, át- és továbbképzésével kell foglalkozni.

Nyelvvizsgakövetelmény

Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári vagy beás nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga.