Tanári (zeneművésztanár) MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Tanári [2 félév [zeneművész-tanár (*)]]

támogatott

2

M

N

K

Tanári [2 félév [zeneművész-tanár (*)]]

400 000 Ft

2

* fuvolaművész-tanár / gordonkaművész-tanár / hegedűművész-tanár / klarinétművész-tanár / oboaművész-tanár / trombitaművész-tanár / zongoraművész-tanár
 

Az alkalmassági vizsga változatlan időpontban kerül megtartásra: 2021. június 15. -  július 02.

 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: A zenetanári szakképzettségek szerint meghatározott alapképzési vagy főiskolai szak(ok). A művészeti képzési területen az előadóművészet alapképzési szaknak és a hangszertanár, kamaraművész főiskolai szaknak a zenetanári szakképzettségeknek megfeleltethető specializációi (klasszikus hangszer: zongora, orgona, gitár, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek és klasszikus ének) .


Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése a feltétele az adott tanári szakképzettség megválasztásának. Ennek megfeleltethetőségét az egyetem saját hatáskörben ítéli meg.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

Jelentkezés további feltétele: Az ének szakirányra jelentkezőknek gégeszakorvosi véleményt kell a jelentkezéshez csatolniuk.


A jelentkezési laphoz csatolandó: a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli összefoglalása, valamint a felsőfokú oklevél.


Személyes megjelenést igénylő vizsgák: felvételi elbeszélgetés és főtárgy vizsga és írásbeli vizsga

 

A hangszerművész MA diplomára épülő, csak pedagógiai tárgyakat tartalmazó 2 féléves képzés.

 

A képzésről

A képzés célja a zeneművészeti ágban alapfokon, vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan tanárok felkészítése, akik az iskolarendszerű, egyéni és csoportos formában megvalósuló
zeneművészeti oktatásban képesek lesznek tanári munkakör ellátására.
A mestertanárok alkalmazási területei a zeneművészeti szakközépiskolák és alapfokú művészetoktatási intézmények.

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!