Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanári (zeneművésztanár) MA

Művészeti Kar - MUK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Tanári [2 félév [zeneművész-tanár (*)]]

támogatott

2

M

N

K

Tanári [2 félév [zeneművész-tanár (*)]]

400 000 Ft

2

* fuvolaművész-tanár / gordonkaművész-tanár / hegedűművész-tanár / klarinétművész-tanár / oboaművész-tanár / trombitaművész-tanár / zongoraművész-tanár

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)

A zeneművésztanár képzésre a klasszikus hangszerművész mesterképzés szak azonos szakirányán legalább egy félévet teljesített hallgatók jelentkezhetnek!


Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: A zenetanári szakképzettségek szerint meghatározott alapképzési vagy főiskolai szak(ok). A művészeti képzési területen az előadóművészet alapképzési szaknak és a hangszertanár, kamaraművész főiskolai szaknak a zenetanári szakképzettségeknek megfeleltethető specializációi (klasszikus hangszer: zongora, orgona, gitár, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek és klasszikus ének).

Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése a feltétele az adott tanári szakképzettség megválasztásának. Ennek megfeleltethetőségét az egyetem saját hatáskörben ítéli meg.

Kreditelismerési Kérelem


Felvételi

A zeneművésztanár szakra jelentkezők a felvételi során főtárgy gyakorlati vizsgán, pedagógiai pályaalkalmassági felmérésen – amely írásbeli és szóbeli részből áll – vesznek részt. A szakirányok vizsgakövetelményei a kar honlapján (muk.sze.hu) és a felvi.hu oldalán egyaránt elérhetők. A felvételi vizsgák időpontjairól szintén a kar honlapján tájékozódhatnak a jelentkezők.

A jelentkezéshez csatolandó: a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli összefoglalása, valamint a felsőfokú oklevél.

Az ének szakirányra jelentkezőknek gégeszakorvosi véleményt kell a jelentkezéshez csatolniuk.


A szakmáról

Zeneművésztanár szakon a Klasszikus hangszerművész mesterképzés intézményben futó képzéseire épülő szakirányokat kínálja a Művészeti Kar:

fuvolaművész-tanár / gordonkaművész-tanár / hegedűművész-tanár / klarinétművész-tanár / oboaművész-tanár / trombitaművész-tanár / zongoraművész-tanár.


 A képzésről

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain (szakgimnáziumban), valamint az alapfokú művészetoktatásban az adott hangszer művészeti szakmai tárgyainak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes művésztanárok képzése, továbbá tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Zeneművésztanár szakon a hallgatók szakirányuknak megfelelő tanári felkészítésben részesülnek.

A tanári felkészítés elméleti és gyakorlati képzés keretében, a Művészeti Kar és az Apáczai Kar együttműködésében valósul meg. 

A tanári felkészítés célja általános pedagógiai, kommunikációs ismeretek, szakpedagógiai, módszertani és gyakorlati ismeretek, készségek, képességek elsajátítása, elmélyítése, valamint a tanári attitűd megalapozása, fejlesztése.

A zenetanár hallgatók a szakmódszertani képzést, valamint iskolai gyakorlatukat a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Kollégium és AMI-ban, valamint tagintézményében, a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskolában teljesítik. 

Az iskolai gyakorlatokon a hallgatók megismerik a munkahely világát (az iskolai életet, a pedagógusokkal, a szülőkkel való kommunikációt), a szaktanár tanórai és tanórán kívüli tevékenységeit, a tanulókkal való egyéni foglalkozást, együttműködést, a tanítási, tanulási, nevelési folyamatokkal összefüggő tanári feladatokat, és alapjártasságokat szereznek ezekkel kapcsolatban.


Elhelyezkedés

Okleveles zeneművésztanárok szakképesítés megszerzésére felkészítő szakgimnáziumokban, alapfokú művészetoktatási intézményekben

  • zongoraművész-tanár szakképzettséggel a zongora, a zongora kötelező, a hangszerismeret, a kamarazene és a korrepetíció;
  • hegedű-, gordonka-, fuvola-, oboa-, klarinét-, trombitaművész-tanár szakképzettséggel a szakképzettségnek megfelelő hangszer, a hangszerismeret, valamint a kamarazene szaktárgyak oktatását láthatják el. 

A nyugat-magyarországi régió erős gazdasági potenciálja lehetővé teszi a szülők számára, hogy gyermekeiket zenei oktatásban is részesíthessék. A zeneiskoláknak folyamatos igényük van végzett hallgatóinkra, az elhelyezkedési arány a térségben közel 100 %-os. Végzett hallgatóinkat találhatjuk szerte az országban, elsősorban a Balatontól északra eső országrész zeneiskoláinak tanári karában.


Kimeneti követelmények

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató