Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Településmérnöki MSc

ÉPÍTÉSZ-, ÉPÍTŐ- ÉS KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR – ÉÉKK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

településmérnöki

támogatott

4

M

N

K

településmérnöki

500 000 Ft

4

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, az építőmérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: az informatika képzési területről a mérnökinformatikus, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a műszaki földtudományi, a közlekedésmérnöki, a természettudomány képzési területről a földrajz, a földtudományi, az agrár képzési területről a földmérő és földrendező mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

  • természettudomány ismeretek (matematika, rajz, ábrázoló geometria, anyagismeret, környezettan, informatika, mérnöki alapismeretek) területéről 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (gazdaságtudományi alapismeretek, közgazdaságtan, társadalomtudományi alapismertetek, közigazgatási és jogi ismeretek, építészettörténet) területéről 15 kredit;
  • szakmai ismeretek (urbanisztika, geodézia, építészet, térinformatika, út- és közmű rendszerek, környezetvédelem) területéről 45 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A képzésre elsősorban építészmérnök, közlekedésmérnök, építőmérnök, településmérnök végzettségű mérnököket várunk, de környezetmérnök, tájépítészmérnök, geográfus, szociológus, jogász és közgazdász végzettségűek is hasznosítani tudják az itt tanultakat.


 A képzésről

A képzés célja olyan településtervezők (tovább)képzése, akik a település tervezése során ismerik és értik a település- és területfejlesztés közlekedési hatásait; tisztában vannak a mobilitás, elérhetőség, mint a városi életminőség egyik legfontosabb mutatójának kialakulásával, alakíthatóságával; tisztában vannak a várostervezői döntések hosszú távú hatásaival és a döntésekhez kapcsolódó társadalmi felelősséggel; megértik a történeti települések adottságait, értékeit, és képesek ezek elemzésével a jövőbeli fejlesztéseket erre építeni

A képzés négy féléves, a tananyag az alábbi tantárgycsoportokba rendeződik: Alapozó tárgyak, Településtervezés műszaki és stratégiai szempontjai, Közlekedéstervezés, Városüzemeltetés műszaki és menedzsment szempontjai, Településtörténet, Igazgatás, jog, felelősség, Fenntarthatóság.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat:

  • A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kreditértéke 5 kredit.