Turizmus-menedzsment

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Turizmus-menedzsment

támogatott

4

M

N

K

Turizmus-menedzsment

350 000 Ft

4

M

L

A

Turizmus-menedzsment

támogatott

4

M

L

K

Turizmus-menedzsment

350 000 Ft

4

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak

Szakleírás:

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a gyakorlatban is képesek a turizmus rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, a vállalkozások és intézmények vezetésére. A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszék kutatásaiba, így ismereteket szerezhetnek az elmélet gyakorlatban történő alkalmazásáról.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Végzett hallgatóink önkormányzatokban, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, turizmus területén működő vállalatoknál és nonprofit szervezetekben helyezkedhetnek el.

 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Felsőfokú tanulmányi eredmények, csatolandó dokumentum kategóriába az alábbi dokumentumokat kéri az Intézmény feltölteni az e-jelentkezés során (csatolandó dokumentum, felvétel feltétele):

  • oklevélmelléklet vagy leckekönyv másolata, 
  • kreditelismerési eljárás során kapott határozat.

Kreditelismerési eljárás a Karon meghirdetett mesterképzési szakra, amelyről részletes leírás a honlapon: http://felveteli.sze.hu

 


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2019. július 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Intézményi szabályok
A jelentkezőket az oklevél átlagának 19-szerese (maximum 95 pont) alapján rangsorolják. 


Pontszámítás:

Felvételi pontok:

  • oklevélátlag alapján: 95 pont


Többletpontok minden szak esetében:  maximum 5 többletpont adható.

  • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató A benyújtandó dokumentumokrólc. fejezetében.

Dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása