Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Turizmus-menedzsment MSc

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - KGYK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Turizmus-menedzsment (magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Turizmus-menedzsment (magyar nyelven)

400 000 Ft

4

M

N

A

Turizmus-menedzsment (angol nyelven)

támgatott

4

M

N

K

Turizmus-menedzsment (angol nyelven)

400 000 Ft

4

M

L

A

Turizmus-menedzsment (magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Turizmus-menedzsment (magyar nyelven)

400 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

 1. a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szak.
 2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás- menedzsment) és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A Turizmus-menedzsment mesterszakot azoknak ajánljuk, akik már korábban is tanultak turisztikai ismereteket, de mélyebben érdeklődnek a turizmus, mint sajátos gazdasági ágazat iránt, vagy más területen szerzett végzettségüket/tapasztalataikat szeretnék kiegészíteni speciális turisztikai szakismeretekkel. Várjuk azokat a jelentkezőket, akik tanulmányaik és munkájuk során nemzetközi szinten kívánnak gondolkodni, nem tévesztve szem elől ugyanakkor a hazai sajátosságokat; olyan komplex feladatok iránt érdeklődnek, mint a térségi turisztikai menedzsment vagy a turisztikai nagyvállalatok tevékenységének szervezése; magasabb vezetői beosztásokat kívánnak betölteni a turisztikai ágazatban.


 A képzésről

A Turizmus-menedzsment szak 4 féléves képzés, amelynek során a hallgatók a gyakorlatban hasznosítható turisztikai ismeretekre tesznek szert; megismerik a legújabb turisztikai kutatási eredményeket, a különböző vezetési technikákat, a turisztikai marketing eszközeit. Foglalkoznak a  finanszírozás és pénzügyi menedzsment kérdéseivel, továbbá lehetőséget kapnak a szakmai kapcsolatépítésre is. A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a gyakorlatban is képesek a turizmus rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, vállalkozások és intézmények vezetésére.


Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink a turizmus számtalan területén helyezkedhetnek el és tölthetnek be szervezéssel és irányítással kapcsolatos pozíciókat a szakon megszerzett ismeretek birtokában:

 • önkormányzatokban, minisztériumokban,  
 • turisztikai ügynökségeknél,  
 • turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben,  
 • a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál  
 • szállodákban, szállodaláncoknál;
 • utazásszervezőknél és konferenciaszervezőknél;
 • kulturális intézményeknél, fesztiválszervezőknél;
 • kutatóintézeteknél, tanácsadó vállalkozásoknál, pályázatíró cégeknél;
 • nonprofit szervezeteknél
 • saját vállalkozásban

Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató