Turizmus-menedzsment MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Turizmus-menedzsment

támogatott

4

M

N

K

Turizmus-menedzsment

400 000 Ft

4

M

L

A

Turizmus-menedzsment

támogatott

4

M

L

K

Turizmus-menedzsment

400 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: 

 1. a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szak.
 2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás- menedzsment) és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

Szakleírás:

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a gyakorlatban is képesek a turizmus rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, a vállalkozások és intézmények vezetésére. A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszék kutatásaiba, így ismereteket szerezhetnek az elmélet gyakorlatban történő alkalmazásáról.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Végzett hallgatóink önkormányzatokban, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, turizmus területén működő vállalatoknál és nonprofit szervezetekben helyezkedhetnek el.

 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Felsőfokú tanulmányi eredmények, csatolandó dokumentum kategóriába az alábbi dokumentumokat kéri az Intézmény feltölteni az e-jelentkezés során (csatolandó dokumentum, felvétel feltétele):

 • oklevélmelléklet vagy leckekönyv másolata, 
 • kreditelismerési eljárás során kapott határozat.

Kreditelismerési eljárás a Karon meghirdetett mesterképzési szakra, amelyről részletes leírás a honlapon: http://felveteli.sze.hu

 


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2019. július 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Intézményi szabályok
A jelentkezőket az oklevél átlagának 19-szerese (maximum 95 pont) alapján rangsorolják. 


Pontszámítás:

Felvételi pontok:

 • oklevélátlag alapján: 95 pont


Többletpontok minden szak esetében:  maximum 5 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató A benyújtandó dokumentumokrólc. fejezetében.

Dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!