Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Vezetés és szervezés MSc

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - KGYK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév

M

N

A

Vezetés és szervezés

támogatott

4

M

N

K

Vezetés és szervezés

400 000 Ft

4

M

L

A

Vezetés és szervezés

támogatott

4

M

L

K

Vezetés és szervezés

400 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
  • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit;
  • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit;
  • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
  • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A vezetés-szervezés mesterszakot azoknak ajánljuk, akik a jövőben menedzserek, vezetők, vállalkozók szeretnének lenni. Másfelől mesterszakunk után lehetőség adódik üzleti tudományokban PhD fokozatot szerezni. A szakon a gazdaságelméleti és módszertani általános képzés mellett szervezési feladatokhoz szükséges kompetenciát építjük. Vezetői munka kiemelt témáit és a szervezetek hétköznapjait meghatározó folyamatterületeket is megismerhetik a hozzánk jelentkezők.


 A képzésről

A képzés során arra törekszünk, hogy hallgatóink a vezetési és szervezési ismereteket ne csupán elvi szinten, hanem az munkahelyi megvalósulásukban is megismerjék. Így a vállalati rendszerek működésében és működtetésében, a humánerőforráshoz, szervezeti működéshez, a folyamatokhoz kapcsolódó változások megvalósításában is alkalmazni tudják. Lehetőséget teremtünk rá, hogy a vezetői készségekben: így például tárgyalási, döntési, információs rendszerekben, kommunikációs és prezentációs technikákban is jártasságot szerezzenek.

A képzést sok gyakorlati jellegű tárgy, amit a szemináriumok saját élményű lebonyolítása teszi színessé. Ebben nagy szerepet játszanak közép- és nagyvállalatok vezető szakemberei által tanított tárgyak. A hazai és nemzetközi menedzsment élvonalbeli szakemberei vendégelőadóként több tárgyban is szerepet kapnak. A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszéki projektekbe, kutatásokba, ahol közvetlen tapasztalatokat és ismereteket szerezhetnek az elmélet gyakorlati területekre való átültetéséről.


Elhelyezkedés

A hallgatók a végzést követően azonnal alkalmasak lesznek alsóbb szintű vezetői pozíciók betöltésére. Képesek lesznek a gazdálkodó szervezetek szervezési, vezetési feladatainak ellátására. Elemző és döntéselőkészítő tevékenységek magas színvonalú ellátására. Végzett hallgatóink multinacionális vállalatoknál és kisebb cégeknél egyaránt sikerrel helyezkedhetnek el, emellett tanácsadó cégek is várják a frissdiplomás fiatalokat. Néhány lehetséges feladatkör: projektmenedzser, változásmenedzser, tanácsadó, humánerőforrás-menedzser, önálló vállalkozó.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató