Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Vidékfejlesztési agrármérnöki

támogatott

4

M

N

K

Vidékfejlesztési agrármérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Vidékfejlesztési agrármérnöki

támogatott

4

M

L

K

Vidékfejlesztési agrármérnöki

500 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. az agrár képzési terület további alapképzési szakjai, a gazdaságtudományok, a természettudomány és a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint:

  • természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
  • gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A vidékfejlesztés multidiszciplináris megközelítést igénylő szakterülete, amely több tudományterület vizsgálati kérdéseit, módszereit, eredményeit ötvözve próbál egyedi megoldásokat találni a vidéki terek jellemző helyi gazdasági és társadalmi problémáira. Ennek megfelelően a képzésben az agrár ágazati ismeretek mellett jelentős hangsúlyt kapnak a közgazdasági, tér- és társadalomtudományi ismeretek is. A képzés kiemelten foglalkozik az EU-ban és Magyarországon érvényes szakterületi szabályozórendszerrel, intézményrendszerrel, annak feladat- és hatásköreivel, hogy a végzettek könnyen be tudjanak kapcsolódni a szakigazgatásba.


 A képzésről

Célunk olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő tervezési, szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. A végzett hallgatók alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére alkalmazottként és saját vállalkozásban egyaránt, továbbá be tudnak kapcsolódni szakigazgatási feladatok ellátásába, illetve képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek hallgatók alkalmasak: vidékfejlesztési projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére, ezzel kapcsolatos tanácsadásói feladatok ellátására, projektfejlesztésre, pályázati tevékenység menedzselésére, a vidéki gazdaság és társadalom problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, végrehajtására és szakmai értékelésére. Továbbá szerteágazó, ágazati és pénzügyi ismereteiknek köszönhetően szívesen alkalmazott munkatársak a mezőgazdasági hitelezést folytató pénzintézetek körében is.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlatra hat hét időtartamban, külső gyakorlati helyen kerül sor.