Villamosmérnöki MSc

Képzési
szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Villamosmérnöki

támogatott

4

M

N

K

Villamosmérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Villamosmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Villamosmérnöki

470 000 Ft

4


Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak oklevele: villamosmérnöki alapképzési szak.

Ha más szakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésbe való felvétel feltétele 80 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, villamosipari anyagismeret) (20 kredit)
  • elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (elektrotechnika, jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás) (30 kredit)
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány) (10 kredit)
  • villamosmérnöki szakmai ismeretek (híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium) (20 kredit)

A felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezz. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

A szakot elvégző hallgatók a villamosmérnöki szakterületre jellemző üzemeltetési, technológia-irányítási, tesztelési és fejlesztési feladatkörök ellátásán felül igényesebb fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére is alkalmassá válnak.

A távközlési rendszerekre fókuszáló specializáció az informatika és a távközlés teljes konvergenciáját hangsúlyozó tantervvel, az automatizálási rendszerekre fókuszáló specializáció a régió iparára támaszkodó, a modern technológiai sorokban nélkülözhetetlen programozható vezérlőrendszereket középpontba állító tantervvel rendelkezik. Mindezek megalapozására a hallgatók az egyetemi alapszintnél magasabb szintű természettudományos képzésben részesülnek.

A képzés a természettudományok, a gazdasági és humán terület, valamint a villamosmérnöki alaptudományok területére koncentráló tárgyakkal indul, majd az adott specializációra jellemző szakirányú tárgyak, valamint a választható gazdasági és humán tárgyak kerülnek sorra.

A képzés gyakorlat-orientált jellegét a specializációkhoz rendelt féléves mérnöki projektek és gyakorlati szimulációs és tervezési feladatok erősítik. Az egyes specializációkhoz rendelt szakirányú tárgyak oktatási tematikája vagy számítógépes mérnöki tervezési feladatokat, vagy mérési feladatokat tartalmazó laboratóriumi gyakorlatokat tartalmaz.


Elhelyezkedés

A távközlési rendszerek és szolgáltatások szakterületére fókuszáló specializáción végzett hallgatók számos hazai és multinacionális távközlési, műsorszolgáltatási és távközlés-informatikai vállalatánál, vagy az ezekkel a témákkal foglalkozó kutatóhelyeken sikeres karrier reményében helyezkedhetnek el. Az automatizálási rendszerek specializáción végzett hallgatók főként a régió gép-, jármű- és elektrotechnikai iparában, de az egész ország területén egyaránt szívesen látott és sikeres munkatársak lehetnek.

Bár a mesterképzésben résztvevő villamosmérnökök első évfolyamai alig pár éve végeztek, jól érzékelhető a munkaerőpiac óriási igénye az MSc. végzettségű villamosmérnökök iránt. Hallgatóink – szinte kivétel nélkül – a képzés folyamán, jóval a végzés előtt konkrét állásajánlattal rendelkeznek. A leendő munkaadók között multinacionális cégek és hazai vállalkozások egyaránt megtalálhatók.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Angol nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy egy másik nyelvből középfokú (B2), a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga vagy felsőfokú (C1) komplex általános nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.