Villamosmérnöki MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Információk a 2023-as általános felvételi eljárásról:
 

Képzési
szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Villamosmérnöki (angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Villamosmérnöki (angol nyelven)

500 000 Ft

4

M

L

A

Villamosmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Villamosmérnöki

500 000 Ft

4

Az angol nyelvű szakon duális képzésben is részt lehet venni, további információk az alábbi linken elérhetők: DUÁLIS KÉPZÉS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a villamosmérnöki alapképzési szak

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: a műszaki, az informatika és a természettudomány képzési területek alap- és mesterképzési szakjai

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:

  • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, villamosipari anyagismeret) területén 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
  • elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (elektrotechnika, jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás) területéről 30 kredit;
  • villamosmérnöki szakmai alapismeretek (híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium) területéről 20 kredit.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM


A képzésről

A szakot elvégző hallgatók a villamosmérnöki szakterületre jellemző üzemeltetési, technológia-irányítási, tesztelési és fejlesztési feladatkörök ellátásán felül igényesebb fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére is alkalmassá válnak.

A távközlési rendszerekre fókuszáló specializáció az informatika és a távközlés teljes konvergenciáját hangsúlyozó tantervvel, az automatizálási rendszerekre fókuszáló specializáció a régió iparára támaszkodó, a modern technológiai sorokban nélkülözhetetlen programozható vezérlőrendszereket középpontba állító tantervvel rendelkezik. Mindezek megalapozására a hallgatók az egyetemi alapszintnél magasabb szintű természettudományos képzésben részesülnek.

A képzés a természettudományok, a gazdasági és humán terület, valamint a villamosmérnöki alaptudományok területére koncentráló tárgyakkal indul, majd az adott specializációra jellemző szakirányú tárgyak, valamint a választható gazdasági és humán tárgyak kerülnek sorra.

A képzés gyakorlat-orientált jellegét a specializációkhoz rendelt féléves mérnöki projektek és gyakorlati szimulációs és tervezési feladatok erősítik. Az egyes specializációkhoz rendelt szakirányú tárgyak oktatási tematikája vagy számítógépes mérnöki tervezési feladatokat, vagy mérési feladatokat tartalmazó laboratóriumi gyakorlatokat tartalmaz.


Elhelyezkedés

A távközlési rendszerek és szolgáltatások szakterületére fókuszáló specializáción végzett hallgatók számos hazai és multinacionális távközlési, műsorszolgáltatási és távközlés-informatikai vállalatánál, vagy az ezekkel a témákkal foglalkozó kutatóhelyeken sikeres karrier reményében helyezkedhetnek el. Az automatizálási rendszerek specializáción végzett hallgatók főként a régió gép-, jármű- és elektrotechnikai iparában, de az egész ország területén egyaránt szívesen látott és sikeres munkatársak lehetnek.

Bár a mesterképzésben résztvevő villamosmérnökök első évfolyamai alig pár éve végeztek, jól érzékelhető a munkaerőpiac óriási igénye az MSc. végzettségű villamosmérnökök iránt. Hallgatóink – szinte kivétel nélkül – a képzés folyamán, jóval a végzés előtt konkrét állásajánlattal rendelkeznek. A leendő munkaadók között multinacionális cégek és hazai vállalkozások egyaránt megtalálhatók.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!