Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Villamosmérnöki MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Képzési
szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Villamosmérnöki (angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Villamosmérnöki (angol nyelven)

500 000 Ft

4

M

L

A

Villamosmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Villamosmérnöki

500 000 Ft

4

Képzési szint – F – felsőoktatási szakképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a villamosmérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: a műszaki, az informatika és a természettudomány képzési területek alap- és mesterképzési szakjai. 

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:

  • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, villamosipari anyagismeret) területén 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
  • elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (elektrotechnika, jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás) területéről 30 kredit;
  • villamosmérnöki szakmai alapismeretek (híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium) területéről 20 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A villamosmérnök szakma rendkívül szerteágazó. Főbb területei az elektronika, a villamosenergia-ellátás, energetika, ipari automatizálás, infokommunikáció, és digitális rendszerek. Az iparág fejlődése állandó, ami folyamatosan új kihívások elé állítja a benne dolgozókat. A villamosmérnöki feladatok ellátásában a szakmai ismeretek mellett többek között jó műszaki érzékre, analitikus gondolkodásmódra, logikára, rendszerszemléletre van szükség. Azoknak ajánljuk, akiket érdekelnek az áramkörök, villamos rendszerek, akiknek örömet okoz, ha új berendezések vagy megoldások kidolgozásában vehetnek részt, vagy üzemeltethetik azokat.


 A képzésről

Hallgatóink a villamosmérnöki szakterületre jellemző üzemeltetési, technológia-irányítási, tesztelési feladatkörök ellátásán felül igényesebb fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére is alkalmassá válnak.

A távközlési rendszerekre fókuszáló specializáció az informatika és a távközlés teljes konvergenciáját hangsúlyozó, az automatizálási rendszerekre fókuszáló specializáció a régió iparára támaszkodó, a modern technológiai sorokban nélkülözhetetlen programozható vezérlőrendszereket középpontba állító tantervvel rendelkezik.

A képzés gyakorlat-orientált jellegét a specializációkhoz rendelt féléves mérnöki projektek és gyakorlati szimulációs és tervezési feladatok erősítik.


Elhelyezkedés

A távközlési rendszerek és szolgáltatások szakterületén végzett hallgatók számos hazai és multinacionális távközlési, műsorszolgáltatási és távközlésinformatikai vállalatnál, vagy az ezekkel a témákkal foglalkozó kutatóhelyeken sikeres karrier reményében helyezkedhetnek el. Az automatizálási rendszerek specializáción végzett hallgatók főként a régió gép-, jármű- és elektrotechnikai iparában helyezkedhetnek el, de az egész ország területén egyaránt szívesen látott és sikeres munkatársak lehetnek.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.