VR fejlesztő szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Várható önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

VR fejlesztő szakember

250.000 Ft

3

12<25

hetente 1 nap

Győr

Informatikai képzés

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1316-3/2018

Tudományterület: informatikai képzési terület

Felvételi követelmények: bármely képzési területen szerzett, kivéve mérnöki BA/BSC vagy főiskolai oklevél (A korábban szerzett ismeretek elismeréséről az Egyetem dönt.)

A képzési idő: 3 félév (270 kontaktóra)
Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Kompetenciák: A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A VR fejlesztő szakember a VR iparághoz kapcsolódó VR koncepciót és filozófiát érti. Alkalmas 3D VR alkalmazások készítésére. A 3D VR platform bevezetésére, fejlesztésére ipari, termelői, szolgáltatói és oktatási környezetben egyaránt. Képes a VR kontroll és folyamatirányítási alkalmazások vállalati tevékenységrendszerbe történő illesztésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

  • VR architektúrák,
  • VR alkalmazások készítéséhez szükséges grafikai programok, eljárások,
  • VR alkalmazások készítéséhez szükséges programozási, programozástechnikai eljárások,
  • VR APP programozás
  • VR alkalmazása az Industry 4.0-ban,
  • 3D-s weboldal készítés

   

A VR fejlesztési szakmérnök SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE – levelező tagozat

A kötelező tantárgyak listája

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

 

 1

VR alapfogalmak, architektúrák, platformok

4

12

 

v

 2

Cognitív Infokommunikáció

4

12

 

v

 3

Disruptive technológiák

4

12

 

f

 4a

3D-s VR terek grafikai tervezése I.

5

15

 

f

 5

VR alkalmazások és hasznosítás

5

15

 

v

 6

VR collaboráció

3

9

 

f

 7a

VR programozás I.

5

15

 

v

Összesen

30

90

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

 4b

3D-s VR terek grafikai tervezése II.

5

15

 

v

 7b

VR programozás II.

5

15

 

v

8

VR IoT

3

9

 

f

 9

VR integrált HTML

5

15

 

v

 10

3D VR szimulációk

5

15

 

v

 11

VR megoldások az Ipar 4.0 -ban

4

12

 

f

 12

VR user interfészek

3

9

 

f

Összesen

30

90

 

 

 

3. félév

 

 

 

 

 13

VR APP programozás

6

18

15

v

 14

3D VR webterek készítése

6

18

 

v

 15

Szabadon választható tárgy 1

4

18

 

f

 16

Szabadon választható tárgy 2

4

18

 

f

 17

Szakdolgozat

10

18

24

 

Összesen

30

90

 

 

 

Szak kreditek összesen

90

270

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

TÁJÉKOZTATÓ PREZENTÁCIÓ

A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium). A szakdolgozat meghatározott szinten való elkészítése, benyújtása. A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

Diploma kibocsátásának feltétele: a szakdolgozat megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Horváth Ildikó egyetemi docens

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő2022. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

 

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!