Gazdálkodási és menedzsment FOSZK

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi tárgy

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

F

N

A

Gazdálkodási és menedzsment

támogatott

4

F

N

K

Gazdálkodási és menedzsment

200 000 Ft

4

F

L

A

Gazdálkodási és menedzsment

támogatott

4

F L K Gazdálkodási és menedzsment 200 000 Ft 4


A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.