Szükséges dokumentumok

1. Alapképzésre jelentkezésnél

A lenti információk tájékoztató jellegűek, minden esetben nézzen utána a részletes követelményeknek, tennivalóknak a Felvételi tájékoztató kiadványban vagy a www.felvi.hu weboldalon!

A felvételi eljárás nem csak a jelentkezési lap kitöltésével jár. Dokumentumokat kell beszerezni, szkennelni, feltölteni, amelyek nélkül a jelentkezés érvénytelen lehet!

 • érettségi bizonyítvány
 • középiskolai utolsó két év évvégi bizonyítvány
 • nyelvvizsga
 • OKJ-s végzettség
 • egyéb többletpontra jogosító dokumentum másolatait be kell küldeni.

A dokumentumok beszerzésénél, feltöltésénél az alábbiakra szükséges figyelni:

 • Az érettségi és középiskolai jegyek NEM évülnek el, bármilyen régi középszintű végzettség figyelembe vehető jelentkezéskor
 • minden szaknál meghatározott, mely tantárgyak közül kell, hogy kettőből érettségivel rendelkezzen a jelentkező. Ha csak 1 tárgyból van érettségije a listából, valamelyik feltüntetett tárgyból még pótolnia kell az érettségit. Ellenkező esetben nem számítható felvételi pont az adott szakra.
 • néhány szaknál alkalmassági vizsga letétele előírt. Ezen minden arra a szakra jelentkezőnek meg kell jelennie az érvényes jelentkezéshez
 • a pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumoknak elegendő csak a fénymásolatát beküldeni
 • külföldi jelentkezők esetében szükség dokumentumok fordíttatása, hitelesítése, honosítása

2. Mesterképzésre jelentkezésnél

A lenti információk tájékoztató jellegűek, minden esetben nézzen utána a részletes követelményeknek, tennivalóknak a Felvételi tájékoztató kiadványban vagy a www.felvi.hu weboldalon!

A felvételi eljárás nem csak a jelentkezési lap kitöltésével jár. Dokumentumokat kell beszerezni, szkennelni, feltölteni, amelyek nélkül a jelentkezésed érvénytelen lehet!

 • Az oklevél másolata, vagy úgynevezett oklevél igazolás, mely azt igazolja, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van. A jelzett dokumentumot az a Főiskola vagy Egyetem adja ki ahol tanulmányokat folytattak.

Felvételi pontot csak olyan jelentkezőnek lehet számolni, aki záróvizsgázott és az oklevél kiadásához minden feltételt teljesített. Amennyiben a diplomaátadó ünnepség még nem zajlott le a beadási határidőig, akkor kell igazolást kérni arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van.

 • Az oklevél átlagáról szóló igazolás. Az a Főiskola vagy Egyetem adja ki ahol tanulmányokat folytattak.

Van olyan intézmény, ahol a leckekönyv végén a záróvizsga, vagy oklevél adatoknál is bejegyezik az oklevél átlagát. Amennyiben a leckekönyvében megtalálja ezt az adatot, annak másolatát is elfogadjuk.

A pontszámításhoz az oklevél átlagára van szükség, két tizedes pontosságig.

Magában az oklevélben az úgynevezett oklevél minősítés szerepel (elégséges, közepes, jó, jeles). Ez az adat nem elegendő, Intézményünk nem a minősítésből számítja ki a felvételi pontszámot. Felvételi pontszámot az úgynevezett oklevél átlagból számolunk, amely két tizedes jegy pontossággal került kiszámításra és ami alapját képezte az oklevél minősítés megállapításának.

Például ha az oklevél minősítése közepes, ahhoz tartozhat 2,51-től 3,50 bármilyen oklevél átlag.

A pontszámítás a következő: 19*az oklevél átlag.

Fenti példához: az oklevél minősítése közepes

ehhez tartozhat egy 2,85-ös oklevél átlag, melyből számítva a pontszám: 19*2,85= 54 pont,

de tartozhat egy 3,25-ös oklevél átlag is, melyből számítva a pontszám: 19*3,25=62 pont.

Ha nem küldi be az oklevél átlagról szóló igazolást, akkor Intézményünk nem tud felvételi pontot számolni a jelentkezés(ek)hez.

 • Kreditelismerési határozat, ha azt az előképzettség szükségessé teszi. A kreditelismerési határozatot a Széchenyi István Egyetem adja ki. Más intézmény által kiadott kreditelismerési határozatot nem fogadunk el.

Amennyiben a bolognai folyamat előtti főiskolai szintű képzésben szerzik, vagy szerezték meg az oklevelet (tanulmányaikat 2005 előtt kezdték meg), mindenképpen a SZE részéről kiadott kreditelismerési határozattal kell rendelkezni, amelyben a SZE meghatározza a korábbi tanulmányaikból elfogadható kreditek számát, és dönt arról, hogy a mesterképzési szak bemeneti követelménye teljesül-e, esetleg előírnak-e bizonyos tantárgyakat, melyek pótlásával a bemeneti feltétel teljesül. A SZE részéről korábbi jelentkezéshez (korábbi felvételi eljárásban) kiadott határozatot akkor tudjuk elfogadni, ha a határozat feltöltésre kerül a www.felvi.hu-ra.

Amennyiben olyan BSc/BA képzésben szerzik, vagy szerezték az oklevelet, amely nem teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a jelentkezett mester szakra, akkor szintén a SZE részéről kiadott kreditelismerési határozattal kell rendelkezni.

A fentiekről az SZE honlapján a http://felveteli.sze.hu/kreditelismeres oldalon is tájékozódhatnak