Neked ajánljuk

Facebook oldalaink

 

Ügyintézés a Neptun rendszerben

Az Egyetemen a Neptun Hallgatói Információs Rendszer (továbbiakban NEPTUN rendszer) működik, amelyről bővebb tájékoztató a neptun.sze.hu oldalon a „Neptun-hallgatói web bejelentkezés” linkre kattintva, a Letölthető dokumentumok között érhető el.

A NEPTUN rendszerbe történő belépéshez szükséges azonosító a NEPTUN kód, melyet az e-mail címére kiküldött döntéslevélben talál meg. Jelszava „Ne” karakter és a születési dátuma egybe írva (pontok nélkül, NeÉÉÉÉHHNN formátumban).

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben korábban Egyetemünk hallgatója volt és a fenti NEPTUN kóddal már lépett be a NEPTUN rendszerbe, abban az esetben jelszava változatlan.

A NEPTUN-ban elvégzendő feladatokról tanulmányai folyamán üzeneteket fog kapni. Nagyon fontos és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint az Ön kötelessége, hogy az üzeneteket folyamatosan figyelemmel kísérje. Ennek elmulasztásából az Önt ért hátrányokért az Egyetem nem vállal felelősséget. Ha a NEPTUN rendszerben beállítja az e-mail címét, akkor az Önnek címzett üzeneteket e-mailben is megkapja.

Csak az általános felvételi eljárásban résztvevőkre vonatkozik!

A Neptun rendszerbe történő első belépést követően kérem ellenőrizze a

  • Saját adatok, Személyes adatok felületen a Személyes adatok tabulátor fülön, hogy a személyes adatai (név, születéskori név, édesanyja neve, születési hely, születési idő, állampolgárság),
  • a Saját adatok, Elérhetőségek felületen az E-mail címek, Címek, Telefonszámok tabulátor füleken az e-mail cím, állandó lakcím, telefonszám adatai megfelelően kerültek rögzítésre.

Ezen a felületen az e-mail címét, értesítési címét, telefonszámát megadhatja, illetve módosíthatja.

Az állandó lakcímének módosítására csak a beiratkozás során, a lakcímkártya bemutatásával van lehetőség.

Amennyiben eltérést tapasztal a hivatalos okmányaiban berögzített adatokhoz képest, azt a beiratkozás során a tanulmányi ügyintézőjének jelezze.

  • A Saját adatok, Személyes adatok felületen a Személyes adatok tabulátor fülön az Adatmódosítás gombra kattintva szíveskedjék az adóazonosító jelét, valamint a TAJ számát (magyar) berögzíteni. Felhívjuk azok figyelmét akik „Nemzetközi TAJ” számmal rendelkeznek, hogy a beiratkozás során tudják azt majd megadni és ezt követően az ügyintézőjük fogja azt a Neptun rendszerben rögzíteni.
  • A Saját adatok, Személyes adatok felületen az Okmányok tabulátor fülön az Új felvétel gombra kattintva szíveskedjék a személyi igazolványának számát berögzíteni.
  • A bankszámlaszámuk rögzítésére, a Pénzügyek, Beállítások felületen a Számlaszámok tabulátor fülön az Új bankszámlaszám gombra kattintva van lehetőség.

A kért adatok berögzítésének időszaka:

 

 

 

A pénzügyek intézését a hallgatók csak és kizárólag a NEPTUN rendszeren keresztül tehetik meg, a csekkes befizetés intézményünkben számukra nem lehetséges.

A pénzügyek intézéséhez feltétlenül szükséges egy saját néven lévő magyar bankszámla. A saját bankszámlájáról abban az esetben, ha Ön pénzügyi tranzakciót szeretne végrehajtani, az alábbi Gyűjtőszámlára

Számlaszám:                                 10300002-10801842-00024907

Számlát vezető pénzintézet:        MKB Bank Nyrt

Közlemény:                                   NK-xxxxxx Hallgató Neve

Számla tulajdonos:                       Széchenyi István Egyetem

Számla elnevezése:                      Neptun Hallgatói Gyűjtőszámla

kell utalnia a felhasználni kívánt összeget (ez az un. gyűjtőszámla) úgy, hogy a közlemény rovatba NK-xxxxxx megjelöléssel kerüljön be a NEPTUN kód és szóközzel elválasztva a hallgató neve, majd innen rákerül az utalt összeg a NEPTUN rendszerben a saját egyenlegére.

Nagyon fontos a közlemény rovat jól olvasható, pontos kitöltése.

(Közlemény: NK-Hallgató Neptun kódja Hallgató neve)

 

FONTOS! Egy fizetési kötelezettség csak akkor tekinthető teljesítettnek a hallgató részéről, ha a gyűjtőszámlára történt átutalást követően a hallgató a Neptunban rendelkezik a kiírt tétel teljesítéséről. Az automatikus teljesítés lehetőségéről a http://neptun.sze.hu/fizetesi-kotelezettseg-automatikus-teljesitese oldalon tájékozódhat.

JAVASLAT: Érdeklődjön a számlavezető bankjánál az elektronikus átutalás lehetőségéről, ami mentesíti a bankban való személyes megjelenés alól!

Az első féléves tanrendjének elkészítését, azaz a tantárgy és kurzusválasztást első alkalommal az Tanulmányi Osztály végzi el Önnek.

A hallgatók várhatóan 2024. február 2-tól  a NEPTUN rendszerben a Tanulmányok fülön az órarendre kattintva, majd a 2023/24/2 félévet kiválasztva tekinthetik meg saját egyéni órarendjüket.

Kivételt képeznek ez alól a Művészeti Kar, valamint a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar szakjaira felvett hallgatói – az ő órarendjüket az illetékes Kar készíti el, melyről felvilágosítást a beiratkozás során kaphatnak.

A NAPPALI tagozaton az órarend szerinti oktatás 2024. február 5-én (hétfő) kezdődik.

A LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSOS tagozaton az órarend szerinti oktatás a Neptun rendszeren beosztottak alapján történik.