Rekreáció és életmód BSc

Érettségi követelmények

motoros alkalmassági vizsga (Alk) és
biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. sport ismeretek v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (sport ismeretek)

A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
A N A Rekreáció és életmód támogatott 6
A N K Rekreáció és életmód 225 000 Ft 6
A L A Rekreáció és életmód támogatott 6
A L K Rekreáció és életmód 225 000 Ft 6

Motoros alkalmassági vizsga és sportorvosi igazolás

 Alkalmassági vizsga időpontja: 2022. május 25. SZE Egyetemi edzőcsarnok

Minden jelentkezőnek az egészségügyi alkalmasságot igazoltatni kell: sportorvosi igazolással arról, hogy edzésjellegű terhelésnek eleget tud tenni (szükséges nyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető, felveteli.sze.hu), és csak a SZE honlapjáról letöltött nyomtatványt fogadja el az intézmény. Az igazolást a felvételi jelentkezés során elektronikusan fel kell tölteni a felvi.hu honlapon, de legkésőbb 2022. május 13-ig.

Az alkalmassági vizsga csak abban az esetben lehet sikeres, ha próbánként a minimális szint teljesítése megtörtént, és minden próba teljesítése „megfelelt” minősítéssel szerepel a vizsgalapon.

1. Úszástudás

A járványügyi helyzetre való tekintettel az úszástudás felmérése elmarad, ezen vizsgarészt teljesítettnek tekintjük.

2. Sportjáték alkalmassági teszt I.

Röplabda: 2 m-sugarú körben a labda fej fölé játszása folyamatosan kosárérintéssel (legalább 1 m magasan).
vagy Labdarúgás: kézilabda pályán fél pályáról labdavezetés 9-es vonalig és kapura lövés teljes csüddel.

 

3. Sportjáték alkalmassági teszt II.

Kosárlabda - labdavezetés ügyesebbik kézzel, majd fektetett dobás 2-2 kísérlet; fektetett dobás kosárra választott oldalról, 5 kísérletből legalább 2 találat.
vagy Kézilabda: labdavezetés fél pályáról és kitámasztott helyzetből kapura lövés kb. 7 m távolságról a kapu négy sarkában elhelyezett célkeretre.

 

4. Állóképességi teljesítmény vizsgálat

20 m-es ingafutás teszt (6 km/ó kezdéssel, fokozódó sebességgel) minimumkövetelmény: Férfi: 60 hossz Női: 50 hossz

Felhívjuk figyelmét, hogy a szakon bemeneti követelmény a motoros alkalmassági vizsga mellett a sportorvosi igazolás is (a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel elfogadható a háziorvosi igazolás), melyet kötelező feltölteni a felvi.hu oldalra és a motoros alkalmassági vizsgára is magával hozni. 

Az igazolás IDE kattintva letölthető!

Amennyiben a jelentkező rendelkezik testnevelés érettségivel közép- vagy emelt szinten legalább jó eredménnyel és a Kar felé mentességi űrlapot kitölti 2022. május 13-ig, azt figyelembe lehet venni az alkalmassági vizsgán. Orvosi igazolás feltöltése ettől függetlenül kötelező a felvibe, hiányában a jelentkezést kizárjuk. Abban az esetben is kér Mentességi kérelmet a Kar, ha az érettségi eredményt 2022 nyarán szerzi meg, és azzal kívánja kiváltani az alkalmassági vizsgát. Ebben az esetben a jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem lesz sikeres a testnevelés érettségi eredménye, jelentkezése érvénytelen lesz a szakon.

A mentességi kérelem űrlap IDE kattintva letölthető!

 

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik ismerik az életminőség, az életmód és a sport- és rekreáció-kutatások legfontosabb területeit. Ismerik és értik az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezőket. Felismerik a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezik a lehetséges optimális megoldásokat, rendelkeznek az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. Egészséges és rekreatív életvitelre ösztönző szemléletmóddal rendelkeznek, melyeket törekszenek másoknak is átadni. Hallgatóink a képzés során a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szakmai tudást sajátítanak el.

Tantárgylista

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK
TANTÁRGY elmélet gyakorlat beszámoló kredit félév előtanulmányi követelmény
Sportmozgások anatómiai alapjai 2 0 v 4 1  
Bevezetés a pszichológiába 1 2 f 4 1  
Társadalom és egészség 2 0 v 4 1  
Gimnasztika 0 2 f 2 1  
Kommunikációs ismeretek 0 2 f 4 1  
Rekreációszervezés I. 1 2 v 4 1  
Elsősegélynyújtás 1 1 f 4 1  
Animáció 1 2 f 2 1  
Alapozó mozgásformák I. (atlétika) 0 2 f 2 1  
Élettan 2 0 v 4 2 Sportmozgások anatómiai alapjai
Sport- és rekreációpedagógia I. 2 0 v 4 2  
Egészségfejlesztés 1 2 f 4 2 Népegészségtan
Motorikus képességek 1 2 v 3 2  
Sportjátékok I. (kosárlabda) 0 2 f 2 2  
Rekreációszervezés II. 1 1 v 4 2 Rekreációszervezés I.
Alapozó mozgásformák II. (torna) 0 2 f 2 2  
Sport terminology - Sportszaknyelv (angol/német) 0 2 f 2 2  
Úszás 0 2 f 2 2  
Edzéstudomány I. 2 0 v 4 3 Motorikus képességek
Filozófia és etikai ismeretek 2 1 v 4 3  
Életmód és prevenció 2 2 f 4 3 Egészségfejlesztés
Sportjátékok II. (kézilabda) 0 2 f 2 3  
A kultúraközvetítés alapjai 2 1 v 4 3  
Sportgazdaságtan I. 2 1 v 4 3  
Sport- rekreációpedagógia II. 2 0 v 4 3 Sport- és rekreációpedagógia I.
Nyári terepgyakorlat 0 0 f 3 3  
Edzéstudomány II. 2 0 v 4 4 Edzéstudomány I.
Bevezetés a szociológiába 1 1 v 4 4  
Humánbiológia 2 1 v 4 4 Élettan
Rekreációmenedzsment 1 2 v 4 4 Rekreációszervezés II.
Sportjátékok III. (labdarúgás) 0 2 f 2 4  
Sportgazdaságtan II. 2 1 v 4 4 Sportgazdaságtan I.
Egészség- és sportturizmus 1 1 f 4 4  
Sport- és rekreációs kutatások módszertana I. 2 0 v 4 4  
Téli terepgyakorlat 0 0 f 3 4  
Terhelésélettan 0 2 v 4 5 Élettan
Sport- és rekreációs kutatások módszertana II. 0 2 f 4 5 Sport- és rekreációs kutatások módszertana I.
Sportjátékok IV. (röplabda) 0 2 f 2 5  
Sportmenedzsment 1 2 v 4 5 Rekreációszervezés II.
Rekreációs terápiák 1 2 f 3 5 Rekreációszervezés II.
Szakdolgozati konzultáció I. 0 0 f 5 5  
Szakmai gyakorlat I. hospitálás 0 0 f 4 5  
Edzéstervezés 0 2 v 3 6 Edzéstudomány II.
Sportfiziológia gyakorlat 0 2 f 3 6 Terhelésélettan
Egyéb sportágak (ütős sportágak, frizbi) 0 2 f 2 6  
Zenés-táncos mozgásformák 0 2 f 2 6  
Küzdősportok 0 2 f 2 6  
Testépítés és fitness 0 2 f 2 6  
Sportegészségügyi ismeretek 0 2 v 2 6 Élettan
Szakdolgozati konzultáció II. 0 0 f 5 6 Szakdolgozati konzultáció I.
Szakmai gyakorlat II. rekreációs projekt szervezés 0 0 v 4 6 Szakmai gyakorlat I. hospitálás
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
TANTÁRGY elmélet gyakorlat beszámoló kredit félév
előtanulmányi követelmény
Számvitel 0 2 v 3    
Fürdőmenedzsment 0 2 f 3    
Honvédelmi alapismeretek 2 0 f 2    
Testnevelés-tanítás módszertan VMT I. 2 1 v 3    
Testnevelés-tanítás módszertan VMT II. 2 1 v 3   Testnevelés-tanítás módszertan VMT I.
Gyakorlati élettan 2 0 f 2    
Bevezetés a kommunikáció- és reklámtörténetbe 2 0 v 2    
Pedagógiai informatika 0 3 f 6    
Tendenciák a szállodaiparban 0 2 f 4

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat magában foglalja az egészségügyi, szociális, oktatási, civil és sportszervezeteknél végzett gyakorlatot, továbbá hallgatóinknak lehetősége nyílik táborozási ismereteket szerezni, azokban aktívan részt venni. (Szakmai gyakorlat 
2020. 09. 01. után megkezdett hallgatói jogviszony esetében (18/2016. EMMI rendelet): 200-400 óra)

Elhelyezkedési lehetőségek:

  • egészségügyi intézményekben,
  • szabadidőközpontokban,
  • művelődési házakban,
  • oktatási intézményekben,
  • idegenforgalmi egységeknél,
  • sportszervezeteknél,
  • önkormányzatoknál,
  • egészségorientált szolgáltató iparban.

Nyelvvizsga

  • Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)) egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!