Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Rekreáció és életmód BSc

Egészség- és Sporttudományi Kar - ESK

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
A N A Rekreáció és életmód támogatott 6
A N K Rekreáció és életmód 225 000 Ft 6
A L A Rekreáció és életmód támogatott 6
A L K Rekreáció és életmód 225 000 Ft 6

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

testnevelés vagy biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy matematika vagy földrajz vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (sport ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Rekreáció és életmód BSc szakon. (Hamarosan)

Alkalmassági vizsga és sportorvosi igazolás

Alkalmassági vizsga időpontja: Hamarosan

Felhívjuk figyelmét, hogy a szakon bemeneti követelmény a motoros alkalmassági vizsga mellett a sportorvosi igazolás is, melyet kötelező feltölteni a felvi.hu oldalra legkésőbb 2023. május 12-ig. Az igazolást csak sportorvos töltheti ki, házi orvos által nem megfelelő. Amennyiben a jelentkező rendelkezik versenyengedéllyel, ami legalább 2023 július közepéig érvényes nem kell sportorvosi igazolást benyújtania, elegendő a versenyengedély elektronikus másolatát feltölteni a felvi.hu oldalra.

A mentességi kérelem űrlap IDE kattintva kitölthető! Az űrlap csak a felvételi eljárás időszakában lesz elérhető!

Az alkalmassági vizsga csak abban az esetben lehet sikeres, ha próbánként a minimális szint teljesítése megtörtént, és minden próba teljesítése „megfelelt” minősítéssel szerepel a vizsgalapon.

Az orvosi igazolás IDE kattintva letölthető!

Követelmények:

1. Úszástudás

200 méter folyamatos úszás több úszásnemben.

2. Sportjáték alkalmassági teszt I.

Röplabda: 2 m-sugarú körben a labda fej fölé játszása folyamatosan kosárérintéssel (legalább 1 m magasan).

vagy Labdarúgás: kézilabda pályán fél pályáról labdavezetés 9-es vonalig és kapura lövés teljes csüddel.

3. Sportjáték alkalmassági teszt II.

Kosárlabda: labdavezetés ügyesebbik kézzel, majd fektetett dobás 2-2 kísérlet; fektetett dobás kosárra választott oldalról, 5 kísérletből legalább 2 találat.

vagy Kézilabda: labdavezetés fél pályáról és kitámasztott helyzetből kapura lövés kb. 7 m távolságról a kapu négy sarkában elhelyezett célkeretre.

4. Állóképességi teljesítmény vizsgálat

20 m-es ingafutás teszt (6 km/ó kezdéssel, fokozódó sebességgel)

minimumkövetelmény: Férfi: 60 hossz Női: 50 hossz


A szakmáról

Képesek minden korosztály számára egészségfejlesztő-, életmódprogramokat, projekteket. sportfoglalkozásokat (rekreációs edzésprogramok) megtervezni és kivitelezni, vezetni és szervezni. Alkalmasak sportrendezvények, aktív egészség turisztikai programok, táborok, túrák önálló tervezésére, megszervezésére. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódra gyakorolt komplex hatását. Vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és az egészségkultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához.


A képzésről

A képzés célja a rekreáció és életmód területén fejlesztő és szervező tevékenységet végző szakemberek képzése, akik képesek a tanácsadói-, szervezői szerep betöltésére a sport (kiemelten a szabadidősport), a rekreáció és az egészséges életmód területén. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreáció és a sporthoz kapcsolódó bármely területen szervezői, programvezetői, animátori és instruktori feladatkörök ellátására.

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


Elhelyezkedés

Elhelyezkedési lehetőségek: a rekreáció valamennyi területén, sportszervezetekben, egészségügyi-, szociális-, nevelési-oktatási intézményekben, a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben, a versenyszférában a szabadidő, a sport, a rendezvényszervezés, egészségturizmus és kulturális területen.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.